דגמי למידה שיתופית

איך פורצים את גבולות הכיתה, איך משתפים פעולה מקרוב ומרחוק? מה עושים שלב אחרי שלב?
למידה שיתופית היא פדגוגיה בגישה ההבנייתית המאפשרת למידה משמעותית וחווייתית. למידה כזו מקדמת הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה. הדגמים המוצעים להלן פותחו על סמך מאמרים עדכניים, והם מתאימים לכל שכבות הגיל. פירוט ומידע נוסף על הלמידה השיתופית אפשר למצוא במסמך המטה המופיע בפרק התיאורטי.למידה שיתופית צומחת מתוך הפרדיגמה ההבנייתית והגישה החברתית-תרבותית ללמידה. על פיהן, חשיבה ולמידה מתפתחות בתוך הקשר חברתי-תרבותי מקדם. 
   
 
 

דגמים חדשניים ומגוונים להפעלת למידה שיתופית בכיתות ברמות שונות של שיתופיות. אתם מוזמנים להתנסות בדגמים השונים לפי צורכי בית הספר והנושא הנבחר.​ 


תאריך עדכון: 23/04/2018
 ​
​​​​​​​