epals
פלטפורמה שיתופית בה מוצאים מורים שותפים כיתות ובתי ספר המחפשים להיות בקשר , לפי שפה, גיל, ארץ, נושא. 

תחומי דעת ונושאים: מגוונים.
מסגרת השיתוף: בינלאומית.
איש קשר: פרויקט עצמאי.
צפייה בתכנית: epals​
ליווי פדגוגי: עצמאי, ניתן לפנות למדריכי אנגלית או שפה אחרת שנלמדת בבית הספר או מדריכי התיקשוב.

 
​​
תאריך עדכון: 14/12/2016
 ​
​​​​​​​