קדימה מדע


World ORT קדימה מדע הוקם בישראל בשנת 2007 על ידי ארגון World ORT, ארגון חינוכי בינלאומי הפועל ברחבי העולם.

World ORT קדימה מדע פועל בישראל כחברה לתועלת הציבור ללא כוונות רווח. פעילות הארגון מתמקדת במועצות וערים הנמצאות בפריפריה גיאוגרפית, בצפון ובדרום, בשיתוף פעולה מלא עם משרדי ממשלה, ערים, רשויות ומועצות אזוריות. כ- 30 בתי ספר מסונפים לארגון ועובדים בשיתוף פעולה עם הארגון. בתי הספר בהם פועל הארגון מייצגים את כל המגזרים במערכת החינוכית בישראל.
 
​​​​​​
תאריך עדכון: 16/06/2016
 ​
​​​​​​​