כנס גלוב השנתי תשע"ח

כמדי שנה מתקיים כנס ארצי עבור בתי ספר מצטיינים במסגרת תוכנית גלוב הבין-לאומית בחסות נאס"א ואוניברסיטת קולוראדו ארה"ב בשיתוף עם שגרירות ארה"ב בישראל.
בכנס משתתפים 50 מורים ו-120 תלמידים אשר הצטיינו בתחומים הבאים: חקר מדעי שיתופי, למידה שיתופית בחקר בארץ/בחו"ל, משחוק דיגיטלי, צילום, סרטון גלוב היצירתי ביותר.
ביום הכנס ישתתפו נציגי שגרירות ארה"ב ונציגי שגרירות צ'כיה והולנד.רקע מקדים: תוכנית גלוב היא תוכנית בין-לאומית מתוקשבת המנוהלת על ידי מרכז החקר המדעי המתוקשב במדעי כדור הארץ באוניברסיטת קולוראדו ארה"ב בחסות סוכנות החלל נאס"א.(NASA) התוכנית מאופיינת בתשתית מתוקשבת באתר גלוב העולמי אשר יוצרת "קהילת לומדים", הן ברמת המורים והן ברמת התלמידים, באמצעות השתלמויות מתוקשבות, סמינרים ברשת (Webinars), פורומים, עדכונים וחידושים המתייחסים לאקלים, למים ולסוגיות סביבתיות מגוונות נוספות בהתאם לתוכני גלוב. מטרת על של תוכנית זו היא לנטר היבטים הקשורים לסוגיות סביבתיות בכדור הארץ. 


תחומי דעת: אוריינות דיגיטלית, למידה שיתופית מתוקשבת, מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה, לימודי סביבה  בתחום אקלים ואטמוספרה, פנולוגיה של צמחים, איכות המים, כדור הארץ כמערכת אקולוגית ואיכות הקרקע, חינוך לקיימות.


אוכלוסיית היעד: יסודי (ה, ו), חט"ב (ז, ח, ט), כיתה י (השכלה כללית / מעורבות חברתית – נאמני גלוב)


בתי ספר משתתפים לפי מחוזות תשע"ח:  מחוז ת"א (10), מחוז מרכז (33), מחוז התיישבותי (2), מחוז ירושלים (14), 
מחוז צפון (51), מחוז חיפה (5), מחוז דרום (15), חוות חקלאיות (3) 
סה"כ: 133 בתי ספר לעומת 116 בתי ספר בשנת תשע"ח.

חשוב לציין כי תוכנית גלוב ברוב בתי הספר היא אורח חיים ומשתלבת בדיסציפלינות השונות.


מסגרת השיתוף: הסביבה המתוקשבת באתר גלוב העולמי משמשת אמצעי לחיבור בין מורים מבתי ספר שונים ממגזרים שונים ומתרבויות שונות וכן גם לחוקרי נאס"א או חוקרים מקומיים באקדמיה. התוכנית מאורגנת בשלושה שדות הוראה מקבילים: עיוני, פעילויות חוץ-כיתתיות וחקר שיתופי עוקב/השוואתי. הכנס: 
כמדי שנה מתקיים כנס ארצי עבור בתי ספר מצטיינים במסגרת תוכנית גלוב הבין-לאומית בחסות נאס"א ואוניברסיטת קולוראדו ארה"ב בשיתוף עם שגרירות ארה"ב בישראל.
בכנס משתתפים 50 מורים ו-120 תלמידים אשר הצטיינו בתחומים הבאים: חקר מדעי שיתופי, למידה שיתופית בחקר בארץ/בחו"ל, משחוק דיגיטלי, צילום, סרטון גלוב היצירתי ביותר.
ביום הכנס ישתתפו נציגי שגרירות ארה"ב ונציגי שגרירות צ'כיה והולנד.


תאריך ומקום הכנס: 
הכנס יתקיים ביום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי 2018, באשכול הפיס הרצליה, בשעות 17:15-14:30.​


פירוט לוח זמנים של הכנס יישלח במועד מאוחר יותר.
​​​​​​​
תאריך עדכון: 25/11/2018
 ​
​​​​​​​