למידה שיתופיתשיתופי הפעולה הם הבסיס ליצירה ולחדשנות בכל תחום ומהווים חלק מהתרבות ובסיס לעשייה יומיומית. הטמעת למידה שיתופית בשילוב אמצעי באורח החיים השגרתי של בית הספר הוא יעד חשוב ומרכזי להעצמת מסוגלות בוגרי מערכת החינוך לשיתופיות בעולם גלובלי דינמי ושיתופי.

למידה שיתופית היא למידה בחברותא, למידה יחדיו בקבוצת למידה תוך שיתוף פעולה בעבודת צוות, נתינה וסיוע הדדי באווירה של אמון מלא בין החברים. אמון כזה מאפשר שיתוף פעיל של כל השותפים בהתאם ליכולות ולחוזקות של כל חבר. 

הלמידה השיתופית יכולה להתקיים בחלקה או כולה באופן מקוון, והיא מתנהלת באינטראקציה וביוזמה עצמית של הלומדים כחלק פעיל מתהליך הבניית הידע בלמידה. שיתופיות בלמידה בסביבות אינטראקטיביות מקוונות ובכלים שיתופיים מאפשרת שיתופי פעולה מעניינים בין בתי ספר ממקומות שונים בארץ ובעולם.
                

              

            > מאגרי תוכן שיתופיים    
       

 ​​

​​​​​
​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 18/09/2019
 ​
​​​​​​​