דגמים ללמידה שיתופית מקוונת

דגמים חדשניים ומגוונים להפעלת למידה שיתופית בכיתות ברמות שונות של שיתופיות. 
אתם מוזמנים להתנסות בדגמים השונים לפי צורכי בית הספר והנושא הנבחר.​ ​


 
למידה שיתופית הנה פדגוגיה בגישה ההבנייתית המאפשרת  למידה משמעותית וחווייתית. למידה כזו מקדמת הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה. הדגמים המוצעים להלן פותחו על סמך מאמרים עדכניים, והם מתאימים לכל שכבות הגיל. פירוט ומידע נוסף על הלמידה השיתופית אפשר למצוא במסמך המטה המופיע בפרק התאורטי.
 
למידה שיתופית יכולה להיות פעילות קצרת מועד או פעילות מתמשכת. בדף זה מוצגים לפניכם דגמים שונים ליישומה. אפשר להשתמש בכל פעם בדגם אחר ולהתנסות בלמידה שיתופית פעמים רבות. הנכם מוזמנים להתנסות בדגמים השונים על- פי צורכי בית הספר ו/או על-פי הנושא הנבחר.
(קבצי הדגמים מותאמים להדפסה גדולה).
 
בנוסף לדגמים המעשיים אנו מציגים לנוחיותכם דגמים כלליים העוסקים בלמידה שיתופית ומפרטים את הנושאים הבאים: יתרונות הלמידה השיתופית, הגדרת רמות השיתופיות השונות וכן כיצד אפשר להתחיל בביצוע פעילות מסוג למידה זה.
​​​​​​​​
​​​​​​​
דגמים ליישום למידה שיתופית​

 
​​
תאריך עדכון: 13/06/2019
 ​
​​​​​​​