נאמני זכויות בלמידה שיתופית

 
המפקחת הארצית ליישום זכויות התלמיד/ה, אגף טכנולוגיות מידע ומזכ"לית הועד הישראלי של אונסקו מזמינים אתכם להצטרף לתכנית למידה שיתופית ייחודית בסביבה דיגיטלית חדשנית. מטרת התכנית לחבר בין אוכלוסיות שונות בחברה רבת תרבויות וזהויות בסוגיות העוסקות בהטמעת תרבות של זכויות, אחריות וחובות, כחלק ממהלך ארצי ובינלאומי.
 
התכנית מציעה למורים ותלמידים השותפים לחבור יחד לשיח ולמידה שיתופית בנושאים אקטואליים מסדר יומו של בית הספר בקהילה עם חברי קהילות אחרות בארץ. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד תילמד כגוף ידע יישומי, ותשמש כמסגרת לבניית האתוס הבית ספרי וכתשתית לתהליכי הוראה ולמידה אינטרדיסציפלינריים. הלמידה תתקיים בסביבה דיגיטלית, ותעמיק את האוריינות הדיגיטלית בתהליכי חקר ולמידה.
 
תהליך הלמידה השיתופית יוביל לפיתוח הזהות וההערכה העצמית של התלמידים כנושאי זכויות, אחריות וחובות, ולבניית סמכות משמעותית לצוותי החינוך. התלמידים והמורים ישתפו פעולה לגיבוש יוזמות ותוצרים דיגיטליים אשר ייתרמו להעלאת מודעות לזכויות ילדים, וליצירת תשתית לאחריות אזרחית ואישית, כבוד והוגנות במארג היחסים בבית הספר ובקהילה.
 
נושאים: זכויות הילד

איש קשר: טובה בן ארי, מפקחת ארצית ליישום זכויות הילד ‏‏tovabe@educatio​n.gov.il
יוסי מיכל, מדריך ארצי - yossimichal66@gmail.com
מטרות התכנית
  • ​למידה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה ופיתוח מודעות ליישום זכויות לצד אחריות אישית ואזרחית של תלמידים בסביבות החיים שלהם בבית הספר, בקהילה ובחברה.  
  • קידום תקשורת חיובית ומפרה במרחב המקוון בין תלמידים ומורים מבתי ספר המייצגים קהילות וציבורים שונים בחברה הישראלית.
  • בניית קבוצת מנהיגות תלמידים – נאמני זכויות – שיפעלו למען יישום זכויותיהם של כל השותפים לקהילה החינוכית.
  • פיתוח וטיפוח אוריינות דיגיטלית ולמידה שיתופית מקוונת.
תנאים להשתתפות בתכנית
  • ​הקצאת 1 ש"ש במערכת השעות ללמידה שיתופית דיגיטלית של התלמידים.
  • מינוי מורה מוביל לקבוצת תלמידים נאמני זכויות בעל אוריינטציה בתקשוב. השתתפות המורה המוביל בהשתלמות בת שלושה ימים בבית יציב בתאריכים 15-17 בינואר 2017, ובמפגשים מקוונים ופא"פ להנחיה והדרכה במהלך השנה.
  • גיבוש קבוצת תלמידים נאמני זכויות.
  • פיתוח ויישום יוזמה חינוכית מקוונת או פיזית בתחום הנלמד בבית הספר ובקהילה.  
 מנהלי בתי הספר השתתפו בפורום (רשות) מנהלים לקידום העשייה והלמידה השיתופית.
 
 

​​​​​​​
תאריך עדכון: 20/01/2019
 ​
​​​​​​​