מהי למידה שיתופית?


למידה שיתופית צומחת מתוך הפרדיגמה ההבנייתית והגישה החברתית-תרבותית ללמידה. על פיהן, חשיבה ולמידה מתפתחות בתוך הקשר חברתי-תרבותי מקדם. 
 

הקשר חברתי-תרבותי מקדם למידה מבוסס על תרבות של השתתפות, שיתוף, אמפתיה וכבוד הדדי, מתנהל על פי כללים שהקבוצה הסכימה עליהם ומתקיים במידה רבה בתוך התנסות פרקטית רלוונטית.
הלמידה השיתופית מקדמת תחושה של משמעות אצל המשתתפים, משום שהיא עוסקת בהתנסות פרקטית בסביבה חברתית-תרבותית רלוונטית לחיי הלומד ובעלת ערך עבורו כאדם. 
 
תוך כדי השתתפות, צפייה בפעילות של עמיתים וקיום יחסים הדדיים, הלומד מבנה את הידע שלו ומפתח את המיומנויות שלו בתוך הפעילות עצמה. הפעילות יכולה להיות חקר, פתרון בעיות, הנחייה של עמית, הכנת פרזנטציה, בנייה, המצאה ועוד.

הסביבות דיגיטליות מזמנות מרחב חברתי- תרבותי  התומך במגוון אינטראקציות שיתופיות. לסביבות אלה פוטנציאל  פדגוגי רחב והן כוללות אפשרויות מגוונות של תקשורת, תיעוד, שיתוף, מודלינג, בנייה משותפת ונגישות למקורות רבים, קבלת סיוע מהעולם שמחוץ לכיתה (מומחים) ושימוש בכלי חשיבה, יצירה ועיצוב מגוונים.​​

 

​​​​​
תאריך עדכון: 23/04/2018
 ​
​​​​​​​