MOOC
מיזם בשיתוף ארגון "ערי חינוך" – תלמידים בליווי מוריהם מצטרפים לקורס MOOC שהוא קורס אקדמי בלמידה מרחוק המופעל על ידי אחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם. זהו מערך למידה חדשני שבו התלמידים לומדים באמצעות סרטונים ברשת נושא בתחום דעת כלשהו על פי בחירתם, מגישים עבודות וניגשים למבחנים במהלך הקורס עד לסיומו. הקורס ב- Moodle(מוודל) מלווה את תהליך הלמידה. בקורס זה המורים מובילים דרכי למידה שיתופיות בתהליך של עיבוד המידע, מענה על שאלות והבניית הידע, ובאמצעות שימוש במדיה החברתית, עקרונות הכיתה ההפוכה והפעלת מתודה של מודל הנבחרת של ארגון "ערי חינוך".

תחום דעת: רב תחומי
אוכלוסיית יעד: מורים ותלמידים, כיתות ז-יב
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים
מידע נוסף: דף מידע בענן החינוכי

 
תאריך עדכון: 15/11/2016
 ​
​​​​​​​