מערכת לניהול למידה – Moodle

משרד החינוך שם לו למטרה לקדם תהליכי פיתוח מקצועי משמעותיים בסביבות עתירות טכנולוגיה. אחד האמצעים לכך הוא המעבר לשימוש במערכת לניהול למידה Moodle המהווה תשתית טכנולוגית ללמידה משמעותית בתהליכי פיתוח מקצועי. השימוש במערכת מאפשר ומעודד תהליכי למידה דיגיטליים, מתמשכים ושיתופיים ויישום עקרונות של למידה שיתופית ולמידת עמיתים.

 

 

 
 

 
  
כניסה לאתרי למידה דיגיטלית Moodle
כניסה לאתרי Moodle של משרד החינוך – לכל אגף, מינהל או יחידה במשרד אתר ללמידה ייעודי. כמו כן, עומד לרשותכם אתר ההדרכה שבו ניתן למצוא חומרי הדרכה, סביבות הדגמה והתנסות בהתאם לדרישות של יחידות המשרד.

 
   
 
 

באתרי Moodle של יחידות המשרד תוכלו למצוא מידע על פעילויות המתבצעות בתחום הלמידה המתוקשבת במערכת Moodle.
הפעילות כוללת תיאור על פרויקטים ייחודיים למורים ופרויקטים ייחודיים לתלמידים.  הפרויקטים מציגים תפיסות חדשות ומגוונות בהיבטים של צורות למידה מגוונות  ומידע שימושי (כמו אוכלוסיית היעד, אנשי קשר וכדומה).


 

 
על אודות Moodle
מערכת לניהול למידה המאפשרת למורה לנהל את התלמידים, התכנים ותהליך הלמידה כולל תוצריו במקום אחד.​
מערכת Moodlשל משרד החינוך בגרסת 3.1 עברה התאמות למשרד והרחבות למגוון כלים ועזרים שבאמצעותם ניתן לבנות תהליכי למידה עשירים, אינטראקטיביים ומשמעותיים.
המערכת מאוחסנת בחוות הדעת של המשרד אשר עומדת בכל התנאים המחמירים של המשרד בנושאי אבטחת מידע, גיבויים וכדומה.
  
 
 
תמיכה ויצירת קשר
לקבלת מידע על אודות המערכת ובקשות הצטרפות של אגפים, מינהלים ויחידות המשרד בלבד יש לפנות למיקי אביאל בדוא"ל mikiav@education.gov.il
לא ייענו מיילים שיגיעו מיחידים, מורים ומורי מורים בנושא תמיכה טכנית או הצטרפות. במקרים אלו יש לפנות לאגף, למינהל או ליחידה שאתם שייכים להם.

  
 
שאלות נפוצות
אוסף של תשובות לשאלות נפוצות בנושאים אדמיניסטרטיביים במערכת Moodleשל משרד החינוך, לדוגמה – דרכי הצטרפות למערכת, חומרי הדרכה (קורס מדריכים וירטואליים) וכדומה.
 

 
 
 
 
 
מעגלי תמיכה
משרד החינוך מספק שירותי תמיכה בכמה ערוצים לטובת מורים ותלמידים המשתמשים במערכת Moodleשל משרד החינוך. בין השאר תוכלו למצוא תמיכה בנושא כניסה למערכת Moodleדרך דפי ההזדהות של המשרד, תמיכה במורים ומורי מורים של מרכזי פסג"ה ועוד.
 
 
 
 ​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 03/12/2017
 ​
​​​​​​​