Schools Onlineלמידה שיתופית מתוקשבת של תלמידים ממגזרים שונים בארץ ובחו"ל. הקורס ב-Moodle (מודל) משמש פלט
פורמה ללמידה משותפת ויצירת קשר עם תלמידים ממגזר אחר. כדי להצטרף לפעילות יש למצוא שותף מתאים ללמידה השיתופית ממגזר אחר או בית ספר אחר כאשר גילאי התלמידים ותחומי הדעת שרוצים ללמד תואמים. מציאת השותף נעשית בסיוע של מרכזי התכנית Schools Online.

תחום דעת: רב תחומי
אוכלוסיית יעד: תלמידים, כיתות ג-ט
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים ובין-לאומיים
מידע נוסף: אתר התכנית​
​​
תאריך עדכון: 14/11/2016
 ​
​​​​​​​