אתר Moodle אגף טכנולוגיות מידע

​​אתר Moodle – אגף טכנולוגיות מידע כולל מיזמים (פרויקטים) ייחודיים של קורסי תלמידים מתוקשבים המשלבים למידה שיתופית וכן קורסים למורים ומנחים שהם קהילות מעשה לשיתוף והבניית ידע.

​​מערכת Moodle היא מערכת לניהול למידה (LMS) המנהלת את תוכני הלמידה, תהליך הלמידה
ותוצריו.  

ניתן ליצור קורס חדש בהתאם לתבניות הקורסים הקיימות באתר Moodle – אגף טכנולוגיות מידע  או על פי אפיון ייחודי המותאם למיזם.


קורסי Moodle לשנה"ל תשע"ז:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​
           ל​מידה שיתופית
           מ​גמות
​          קהילות מעשה
        פי​תוח מקצועי
​        כללי
​יתרונות הלמידה בקורס מתוקשב ב-Moodle:
  • למידה מרחוק בצורה מתוקשבת בלתי תלויה בזמן ומקום;
  • שיפור תהליך הלמידה באמצעות שימוש בכלים תקשוביים מגוונים;
  • אינטראקציה בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם;
  • עדכון והתאמ​ת הסביבה למהלך הקורס בצורה דינמית;
  • למידה שיתופית מבוססת כלי שיתוף בלתי תלויה בזמן ומקום;
  • למידה חווייתית ומגוונת;
  • ​מעקב אחר הלמידה, הערכה ומשוב.
אנו מקדמים בברכה את המעוניינים להקים קורס באתר Moodle – אגף טכנולוגיות מידע. המעוניינים ישלחו בקשה לאגף טכנולוגיות מידע. 

 
תאריך עדכון: 13/11/2016
 ​
​​​​​​​