ביואינפורמטיקה


הקורס עוסק בתחום ייחודי – ביואינפורמטיקה, המהווה חלק ממערך הלמידה במגמת ביוטכנולוגיה. בקורס התלמידים מתנסים בשימוש במאגרי מידע מדעיים אותנטיים הנמצאים ברשת.

תחום דעת: ביוטכנולוגיה
אוכלוסיית יעד: תלמידי מגמת ביוטכנולוגיה, כיתות יא-יב
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים
אנשי קשר: יהודית דסקלו​ ​

 


תאריך עדכון: 13/08/2017
 ​
​​​​​​​