ביוטק שיתופי



ביצוע מיזם חקר שיתופי של תלמידים מבתי ספר שונים המעבדים יחד את תוצאות הניסויים שעשו על אספקטים שונים של בעיית חקר מסוימת. התלמידים מגיעים למסקנות מקיפות על התופעה שחקרו באמצעות שיתוף במידע, שיתוף בתוצאות הניסויים ועיבודן.


תחום דעת: ביוטכנולוגיה
אוכלוסיית יעד: תלמידי מגמת ביוטכנולוגיה, כיתות יא-יב
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים

 
תאריך עדכון: 14/11/2016
 ​
​​​​​​​