חקר ציפורים
תכנית חקר ציפורים היא תכנית ניסויית המשולבת במסגרת לימודי המקצוע מדע וטכנולוגיה בדגש על הוראת החקר המדעי ושילוב תקשוב בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, והיא מתקיימת בשיתוף עם מרכז הצפרות הישראלי. התכנית מופעלת כפיילוט ב-100 בתי ספר מכל הארץ ומיועדת לתלמידים בכיתות ד-ט. התכנית נועדה לאפשר לתלמידי ישראל הזדמנות ייחודית לצאת להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ובסביבה מתוקשבת את אורחות חיי הציפורים בסביבה הקרובה או במהלך הנדידה, ואת יחסי הגומלין שלהן עם הסביבה. מתוך חזון זה התכנית מקדמת כמה מהיעדים המרכזיים של הוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה: למידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות, למידה חוץ כיתתית, למידה משמעותית, למידה שיתופית בסביבות מקוונות, פיתוח זיקה, אכפתיות ואחריות לסביבה. במסגרת התכנית בתי הספר מכינים תוצרי למידה וחקר שונים: שיעורי פתיחה לחקר הציפורים, מיצג ותערוכה עם מוצגים להמחשת התכנים. עבודות חקר הציפורים של התלמידים מתבצעות במסגרת בית ספרית או במסגרת למידה שיתופית בין בתי ספר בארץ ובחו"ל.

תחום דעת: מדע וטכנולוגיה
אוכלוסיית יעד: מורים ותלמידים בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה, כיתות ד-ט 
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים
מידע נוסף: 

 
​​
תאריך עדכון: 14/11/2016
 ​
​​​​​​​