דיפלומטיה ותקשורת בין-לאומית באנגליתדיפלומטיה ותקשורת בין-לאומית באנגלית היא מגמה חדשה. זהו מקצוע בין-תחומי וחדשני אשר נלמד בשפה האנגלית, שפת הדיפלומטיה. באמצעות טכנולוגיות המאה ה-21 ולמידה חווייתית בכיתות בעזרת סביבת מודל משותפת – התלמידים ירחיבו ויעמיקו את ידיעותיהם בתחומי דעת שונים וכן ירחיבו ויעמיקו את רמת האנגלית שלהם בהבעה בעל פה, בקריאה ובכתיבה. התלמידים ילמדו נושאים חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי. בתהליך הלמידה יעשו התלמידים שימוש מושכל במקורות ידע, יפתחו חשיבה ביקורתית ומעורבות חברתית וישתתפו בפורומים ומפגשים מקוונים עם תלמידים ממקומות שונים בארץ ובעולם. הקורס ב- Moodle(מוודל) מלווה את הלמידה בקורס הבסיסי במקצוע – מיומנויות התקשורת, 
3 יח"ל – 270 שעות לימוד, וההערכה היא חיצונית – בכיתה יב. 

תחום דעת: דיפלומטיה ותקשורת בין-לאומית באנגלית
אוכלוסיית יעד:  מורים ותלמידים במגמת דיפלומטיה ותקשורת בין-לאומית באנגלית, כיתות י-יב
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים ובין-לאומיים
מידע נוסף: האתר של המגמה​

 
תאריך עדכון: 15/11/2016
 ​
​​​​​​​