קהילות מעשה במגזר הערביקהילות מעשה במגוון תחומים למורים ותלמידים במגזר הערבי. קהילות לדוגמה:
  1. קהילת מתמטיקה חטיבת הביניים – קהילה המיועדת לתלמידי כיתה ח במגזר הערבי. בקהילה מתפרסמים חומרים, תרגילים ומבדקים מתוקשבים לגבי כל נושא בתכנית הלימודים בחטיבת הביניים.
  2. קהילת מדעים חטיבת הביניים – הקורס כולל הודעות, תקשורת במעגלים שונים (מורים, מדריכים, תלמידים), חומרי למידה וחידושים בתחום הדעת.

תחום דעת: רב תחומי
אוכלוסיית יעד: מורים ותלמידים – חטיבת הביניים
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים, במגזר ערבי
אנשי קשר: אימן זועבי​

 
תאריך עדכון: 15/11/2016
 ​
​​​​​​​