קהילות מעשה מפתח הל''בקיימים שני קורסי קהילות מעשה בתחום החינוך החברתי-ערכי, מפתח הל"ב:
  1. ​קהילת מעשה שילוב ערכים – סביבת למידה שיתופית המלווה קורס השתלמות למורים בנושא שילוב ערכים בתחומי הדעת. בסביבה מוצגים חומרים המלווים את הלמידה, ונעשה תהליך של הצגת תוצרים ושיתוף עמיתים.
  2. מאגר תכנים והדרכות – סביבת למידה הכוללת המרה של קובצי מערכי שיעור קיימים לתהליכי למידה משולבי תקשוב בתחום הערכי-חברתי (מפתח הל"ב) וכן הכרת שימוש בכליWeb2  על פי קטגוריות. הסביבה כוללת גם הכוונה וקישורים בנושא מיומנויות המאה ה-21.

תחום דעת: חינוך חברתי-ערכי, מפתח הל"ב
אוכלוסיית יעד: מורים ורכזי חינוך חברתי בבתי הספר היסודיים
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים
מידע נוסף: דף מידע באתר האגף לחינוך יסודי 

 
תאריך עדכון: 15/11/2016
 ​
​​​​​​​