מערכות ניהול למידהמערכת LMS הינה מערכת לניהול למידה המשמשת כאחד מן הכלים המרכזיים לשימוש בגל ההוראה במאה ה-21. המערכת מנהלת תכני למידה, את תהליך הלמידה ואת תוצריו (כדוגמת מבחנים). 

למערכת מועלים תכנים חיצוניים של ספקים ושל מורים. כמו כן, מוצגים בה גם תכנים המפותחים בתוך המערכת עצמה. ​​​​​​​​
​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 29/08/2018
 ​
​​​​​​​