הקניית מיומנויות מחשב ומידע – אוסף פעילויותהקורס ב- Moodle (מוודל) כולל אוסף פעילויות המיועדות לכלל עובדי ההוראה ומקיפות את כל מיומנויות מחשב ומידע הנדרשות על פי מסמכי אוריינות מחשב ומידע (CIL) לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים. הפעילויות בקורס פותחו על ידי צוות המדריכים של אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך. נושאי הפעילויות שפותחו תואמים את הנלמד בבתי הספר ורלוונטיים לעולם הלומד. בפיתוח הפעילויות הושם דגש על הקניית מיומנויות המאה ה-21 ועל קידום למידה משמעותית. לכל פעילות קובץ למורה עם הנחיות להפעלת הפעילות וקובץ לתלמיד. כל מורה יכול להתאים ולשנות את הפעילות על פי צורכי הכיתה ורמת הלומדים. 

תחום דעת: רב תחומי
אוכלוסיית יעד: מורים 
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים

 
​​​​
תאריך עדכון: 13/08/2017
 ​
​​​​​​​