נאמני זכויות
המפקחת הארצית ליישום זכויות התלמיד/ה, אגף טכנולוגיות מידע ומזכ"לית הועד הישראלי של אונסקו מזמינים אתכם להצטרף לתכנית למידה שיתופית ייחודית בסביבה דיגיטלית חדשנית. מטרת התכנית לחבר בין אוכלוסיות שונות בחברה רבת תרבויות וזהויות בסוגיות העוסקות בהטמעת תרבות של זכויות, אחריות וחובות, כחלק ממהלך ארצי ובינלאומי.
 
התכנית מציעה למורים ותלמידים השותפים לחבור יחד לשיח ולמידה שיתופית בנושאים אקטואליים מסדר יומו של בית הספר בקהילה עם חברי קהילות אחרות בארץ. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד תילמד כגוף ידע יישומי, ותשמש כמסגרת לבניית האתוס הבית ספרי וכתשתית לתהליכי הוראה ולמידה אינטרדיסציפלינריים. הלמידה תתקיים בסביבה דיגיטלית, ותעמיק את האוריינות הדיגיטלית בתהליכי חקר ולמידה.
 
תהליך הלמידה השיתופית יוביל לפיתוח הזהות וההערכה העצמית של התלמידים כנושאי זכויות, אחריות וחובות, ולבניית סמכות משמעותית לצוותי החינוך. התלמידים והמורים ישתפו פעולה לגיבוש יוזמות ותוצרים דיגיטליים אשר ייתרמו להעלאת מודעות לזכויות ילדים, וליצירת תשתית לאחריות אזרחית ואישית, כבוד והוגנות במארג היחסים בבית הספר ובקהילה.

תחום דעת: זכויות הילד
אוכלוסיית יעד: כיתות ה'-ט'
בתי הספר המשתתפים במיזם: ארציים ובין-לאומיים

תאריך עדכון: 13/08/2017
 ​
​​​​​​​