על אודות Moodle

Moodle היא מערכת לניהול למידה המאפשרת למורה לנהל את התלמידים, התכנים ותהליך הלמידה כולל תוצריו במקום אחד.
מערכת Moodle של משרד החינוך בגרסת 3.1 עברה התאמות למשרד והרחבות למגוון כלים ועזרים שבאמצעותם ניתן לבנות תהליכי למידה עשירים, אינטראקטיביים ומשמעותיים.
המערכת מאוחסנת בחוות הדעת של המשרד אשר עומדת בכל התנאים המחמירים של המשרד בנושאי אבטחת מידע, גיבויים וכדומה.​
 ​משרד החינוך שם לו למטרה לקדם תהליכי פיתוח מקצועי משמעותיים בסביבות עתירות טכנולוגיה.
 
אחד האמצעים לכך הוא המעבר לשימוש במערכת לניהול למידה Moodle המהווה תשתית טכנולוגית ללמידה משמעותית בתהליכי פיתוח מקצועי.
 
השימוש במערכת מאפשר ומעודד תהליכי למידה דיגיטליים, מתמשכים ושיתופיים ויישום עקרונות של למידה שיתופית ולמידת עמיתים.


הפעילות במערכת Moodle מאפשרת:
  1. ​​​​​​​​למידה מ​קוונת מכל מקום ובכל זמן;
  2. הגשת מטלות למרצים, רפלקציה ומעקב אחר תהליכי הלמידה האישים והמשותפים בקורסים;
  3. שימוש​ במאגר הידע הרחב בכל הקורסים הנלמדים;
  4. תקשורת, ביטוי אישי, מעורבות ולמידת עמיתים בין משתתפי הקורס והמנחים באמצעות מגוון כלים;
  5. שילוב תוכן דיגיטלי וכלים פתוחים ברשת בתהליכי הוראה, למידה וההערכה;
  6. ניהול תלקיט דיגיטלי המתעד את יישום הלמידה וניתוח התובנות במעגלים שונים לאורך התהליך;
  7. כל זאת תוך כדי שמירה על אתיקה במרחב המקוון.
 
 
 
תאריך עדכון: 19/11/2017
 ​
​​​​​​​