משימות אורייניות מתוקשבותהמשימות האורייניות המתוקשבות נועדו לתרגול של ידע ומיומנויות בגישה מעשית, בדומה ל"עולם המבוגרים" ובסביבה ממוחשבת. המשימות מזמנות התנסות בכישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים.

תחום דעת: רב תחומי
אוכלוסיית יעד: מורים 
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים

 
​​
תאריך עדכון: 13/08/2017
 ​
​​​​​​​