פיתוח מקצועיקורסי השתלמויות של הפיתוח המקצועי בתחומי למידה דיגיטלית, מורי מורים, קוד ורובוטיקה ועוד. הקורסים כוללים תוכני למידה, חומרי העשרה, פורומים ומאגר תוצרים עבור עבודות הסיום של המשתתפים בהשתלמויות. 

תחום דעת: השתלמויות, רב תחומי
אוכלוסיית יעד: מורים, מדריכי תקשוב, עובדי מטה
בתי ספר המשתתפים במיזם: ארציים

 
תאריך עדכון: 15/11/2016
 ​
​​​​​​​