תקשורת וחברה


  1. ​קורסי תקשורת וחברה א, ב, ג – הקורסים מכילים את כל זירות תכניות הלימודים בתקשורת וחברה. במקביל לקורסים אלו מופעלות השתלמויות בנושא הטמעת טכנולוגיות. כל תוצרי ההשתלמויות מיושמים על תכנית הלימודים ומועלים לסביבה זו לטובת מורי מגמת תקשורת וחברה.
  2. קורס השתלמות MOOC תקשורת – זירת צילום עיתונאי מתכנית הלימודים בתקשורת ב צולמה בווידאו כבסיס לשיעורי MOOC. בהשתלמות זו כל מורה מפתח יחידת לימוד אינטראקטיבית הכוללת את פיתוח MOOC.
  3. MOOC תקשורת – סביבות לתלמידים – קורסי MOOC שפותחו על ידי המורים במגמה. בקורסים מנוהלת למידה של המורים מול תלמידיהם.

תחום דעת: תקשורת וחברה
אוכלוסיית יעד: מורים ותלמידים במגמת תקשורת וחברה, כיתות י-יב
בי"ס המשתתפים במיזם: ארציים

 
תאריך עדכון: 15/11/2016
 ​
​​​​​​​