אנשי קשר - מדעי המחשבלהלן אנשי קשר המטמיעים את תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה באגף טכנולוגיות ומידע.צוות מדעי המחשב ורובוטיקה​

איש קשר​​​ ​טלפון נייד​ ​דוא"ל
אביב אייזנר
מדריך ארצי - ראש צוות
​050-7730110 avivai@education.gov.il
תמר קהילה
רפרנטית ארצית בתי ספר יסודיים​
052-2929097​ tamarkeh@education.gov.il​  ​
חני קליין
רפרנטית תחרויות​
050-8867568​ Hani2797@gmail.com​תמיכה והדרכה: 

לשאלות והבהרות נוספות בנושאים פדגוגיים - יש לפנות למפקחי/מדריכי התקשוב המחוזיים
.
לשאלות בנושאים טכניים - ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון 03-6906600.  

לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות - ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטלפון 03-7762935, דוא"ל menchama@taldor.co.il.

לשאלות ובירורים בנושא ההקצבות - יש לפנות לתמר צימרינג דוא"ל tamarcim@education.gov.il טל' 02-5603811/0. 
יש לציין את מס' הקול קורא, מס' הפנייה במרכב"ה, סמל המוסד, שם המוסד, הבירור/השאלה הנדרשים. 
להנחיות פדגוגיות יש לפנות למפקחי/ממוני התקשוב המחוזיים.
תאריך עדכון: 24/02/2020
 ​
​​​​​​​