קול קורא - מדעי המחשב ורובוטיקה תשע"ט

משרד החינוך מפרסם קול קורא לבעלויות להצטרפות לתוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה.​
מטרת התוכנית ללמד ולהקנות את נושאי מדעי המחשב והרובוטיקה כחלק משילוב החינוך הטכנולוגי בשלבי הגיל המוקדמים היות ולימודי מדעי המחשב והרובוטיקה מהווים צוהר ללימודי טכנולוגיה המשלבים נושאים מתחומים שונים, כגון: מכניקה, אלקטרוניקה, תכנות, וכן לחזק את האוריינות הדיגיטלית הנדרשת לתלמידים במאה ה-21.  בקרוב יפורסמו עדכונים​


משרד החינוך פועל לקידום תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.
התוכנית מקנה את הידע הדרוש להבנת הטכנולוגיה, האתגרים, החידושים והמיומנות הדרושות לדור העתיד בכדי לעצב את המאה -21.


במסגרת התכנית התלמידים נחשפים לנושאים הבאים:

 1. היכרות עם עולם הרובוטיקה ויישומיו בתחומים השונים ובכלל זה זיהוי המרכיבים הטכנולוגיים במערכת הרובוטית והאינטרנט.
 2. היכרות עם שפות תכנות ורעיונות מתמטיים חישוביים תוך כדי פיתוח חשיבה מסדר גבוה הכוללת חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית ובדגש על תהליכים מטה-קוגניטיביים. 
 3. תכנון ופיתוח מיזמים (פרויקטים) בשפות תכנות שונות משולבות חקר ושיתופיות בדגש על מיומנויות בחשיבה לוגית-אלגוריתמית.

לאור זאת, מבקש המשרד באמצעות קול קורא לתקצב:

כ-700 בתי ספר בשלושה מסלולים שונים:
 • בעדיפות ראשונה: בתי ספר יסודיים אשר נטלו חלק בתוכנית בשנת תשע"ח ("יסודי ממשיך")
 • בתי ספר יסודיים חדשים כ-200 במספר ("יסודי חדש")
 • חטיבות ביניים חדשות, כ-30 במספר ("חט"ב חדש") 

בתי הספר יבחרו במידה ויגישו בקשות על פי ההנחיות ויעמדו בתנאי הסף המצטברים הנדרשים ויעמדו בניקוד הנדרש על  פי הקריטריונים המפורטים בקישור זה.לוח זמנים - תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה
 

שלבי ביצוע:

א. הגשת בקשות ובחירת בתי הספר אשר ישתתפו בתוכנית :
 1. קול קורא​ והגשת בקשה - יש לעקוב אחר קול קורא לתקצוב בעלויות עבור הפעלת תכנית מדעי המחשב ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים ממשיכים, יסודיים חדשים וחטיבות ביניים - שנה"ל תשע"ט. 
 2. שאלון המנהל - יש למלא את שאלון המנהל.
 3. השלמת מסמכים – במערכת המרכב"ה על ידי הרשויות/בעלויות כפי שיידרש.
 4. ועדת הקצבות -  בחירת בתי הספר על ידי נציגי המשרד ואישורה בוועדת הקצבות.

ב. לאחר השלמת הליך בחירת בתי הספר: 
 1. שליחת הודעות לבתי הספר והרשויות : ישלחו מכתבים למנהלי בתי הספר והבעלויות/רשויות אשר הצטרפותם לתכנית אושרה.
 2. מימוש ההקצבות להצטיידות. יפורט בהמשך בנפרד יחד עם ההודעות אשר ישלחו לבתי הספר והבעלויות.
 3. המשך טיפול במימוש התקציבים וביצוע התוכנית מול מוקד הבקרה אשר מפעיל המינהל וצוותי האגף לטכנולוגיות מידע.
דגשים מיוחדים:
 • בית ספר יסודי - ממשיך בשנתו השנייה יפעיל את התכנית בכיתות ד+ה 
 • בית ספר יסודי חדש - בשנתו הראשונה יפעיל את התכנית בכיתות ד בלבד.
 • חט"ב - בשנתה הראשונה תפעיל את התכנית בכיתות ז בלבד.
 • הגשת בקשה להצטרפות לתוכנית תיעשה על ידי הבעלות של בית הספר בלבד. בקשות אשר תוגשנה שלא על ידי הבעלות של בית הספר יפסלו על הסף.
 • מנהל בית הספר המועמד לתוכנית מחוייב למלא שאלון אינטרנטי המופיע בקישור זה כניסה לשאלון הינה באמצעות הזנת סמל מוסד.
       נוהל הפעלה והנחיות ליישום תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה תמיכה והדרכה: 

לשאלות והבהרות נוספות בנושאים פדגוגיים יש לפנות למפקחי/מדריכי התקשוב המחוזיים.
לשאלות בנושאים טכניים ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון 03-6906600.  

לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות ולבירורים בנוגע לשאלון המנהלים, ניתן ליצור קשר עם מוקד הבקרה:
מנחם אהרונוב: דוא"ל menachema@taldor.co.il 
03-7762935​ 

לשאלות ובירורים בנושא ההקצבות במערכת המרכב"ה, ניתן ליצור קשר עם:
02-5602914/5 

יש לציין: את מס' הקול קורא, מס' הפנייה במרכב"ה, סמל המוסד, שם המוסד, הבירור/השאלה הנדרשים. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 25/03/2019
 ​
​​​​​​​