קול קורא מדעי המחשב ורובוטיקה תש"ף


משרד החינוך מפרסם
 קול ק​ורא​ לבעלויות לתוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה.​
מטרת התוכנית ללמד ולהקנות את נושאי מדעי המחשב והרובוטיקה כחלק משילוב החינוך הטכנולוגי בשלבי הגיל המוקדמים היות ולימודי מדעי המחשב והרובוטיקה הם צוהר ללימודי טכנולוגיה המשלבים נושאים מתחומים שונים, כגון מכניקה, אלקטרוניקה, תכנות, וכן לחזק את האוריינות הדיגיטלית הנדרשת לתלמידים במאה ה-21.  


משרד החינוך פועל לקידום תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.
התוכנית מקנה את הידע הדרוש להבנת הטכנולוגיה, האתגרים, החידושים והמיומנויות הדרושים לדור העתיד כדי לעצב את המאה ה-21.במסגרת התוכנית התלמידים נחשפים לנושאים הבאים:

 1. היכרות עם עולם הרובוטיקה ויישומיו בתחומים השונים, ובכלל זה זיהוי המרכיבים הטכנולוגיים במערכת הרובוטית והאינטרנט.
 2. היכרות עם שפות תכנות ורעיונות מתמטיים חישוביים תוך כדי פיתוח חשיבה מסדר גבוה הכוללת חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית ובדגש על תהליכים מטה-קוגניטיביים. 
 3. תכנון ופיתוח מיזמים (פרויקטים) בשפות תכנות שונות משולבות חקר ושיתופיות בדגש על מיומנויות בחשיבה לוגית-אלגוריתמית.

לאור זאת, מבקש משרד החינוך באמצעות קול קורא לתקצב כ-220 בתי ספר בשני מסלולים שונים:
 • בתי ספר יסודיים חדשים –​ כ-200 בתי ספר ("יסודי חדש")
 • חטיבות ביניים חדשות, כ-20 בתי ספר ("חט"ב חדש") 
בתי הספר ייבחרו אם יגישו בקשות על פי ההנחיות ויעמדו בתנאי הסף המצטברים הנדרשים ויעמדו בניקוד הנדרש על  פי הקריטריונים המפורטים בקישור זה​.


למידע נוסף לגבי הרכבי סלי התמיכה והשתתפות הבעלויות לחצו כאן

 

שלבי ביצוע:לו"ז ושלבי ביצוע הצטיידות:

 1. גיבוש הזמנה, בחירת ספק ושליחת טופס הזמנה סופי למוקד בקרה, למייל של גב' ספיר סועד - רכזת פרוייקטים SapirSo@taldor.co.il – עד 26/01/2020

 2. הספקת ציוד לבית הספר וזימון בקרה, באמצעות מייל של גב' ספיר סועד - רכזת פרוייקטים SapirSo@taldor.co.il – עד 01/03/2020

 3. שליחת דוח ביצוע בצירוף חשבונית למוקד בקרה, למייל של גב' ספיר סועד - רכזת פרוייקטים SapirSo@taldor.co.il​ – עד 05/04/2020

 4. גמר כל התהליך – עד 26/04/2020

שימו נא לב: תקציבים אשר לא ימומשו וינוצלו עד ליום 26 אפריל 2020 ימחקו.


א. הגשת בקשות ובחירת בתי הספר אשר ישתתפו בתוכנית 
 1. קול קורא​ והגשת בקשה  – יש לעקוב אחר קול קורא לתקצוב בעלויות עבור הפעלת תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים ממשיכים, יסודיים חדשים וחטיבות ביניים  שנה"ל תש"ף. 
 2. שאלון המנהל  יש למלא את שאלון המנהל.
 3. השלמת מסמכים – במערכת מרכב"ה על ידי הרשויות/בעלויות כפי שיידרש.
 4. ועדת הקצבות  בחירת בתי הספר על ידי נציגי המשרד ואישורה בוועדת הקצבות.

ב. לאחר השלמת הליך בחירת בתי הספר
 1. שליחת הודעות לבתי הספר והרשויות  יישלחו מכתבים למנהלי בתי הספר והרשויות/בעלויות אשר המשכם בתוכנית אושרה.
 2. מימוש ההקצבות להצטיידות  יפורט בהמשך בנפרד יחד עם ההודעות אשר יישלחו לבתי הספר והבעלויות.
 3. המשך הטיפול במימוש התקציבים וביצוע התוכנית מול מוקד הבקרה אשר מפעיל המינהל וצוותי האגף לטכנולוגיות מידע.

דגשים מיוחדים
 • בית ספר יסודי – בשנתו השנייה יפעיל את התוכנית בכיתות ד-ה 
 • בית ספר יסודי – בשנתו השלישית ומעלה יפעיל את התוכנית בכיתות ד-ו 
 • חט"ב - בשנתה השניה תפעיל את התכנית בכיתות ז-ח.
 • הגשת בקשה להצטרפות לתוכנית תיעשה על ידי הבעלות של בית הספר בלבד. בקשות אשר יוגשו שלא על ידי הבעלות של בית הספר – ייפסלו על הסף.
 • מנהל בתי הספר המועמדים לתוכנית מחויבים למלא שאלון אינטרנטי המופיע בקי​שור זה הכניסה לשאלון היא באמצעות הזנת סמל מוסד.
       

המסמכים הרלוונטיים טופס 149 - תוכנית רובוטיקה תש"ף​ – דוח תקציב מול ביצוע (הטופס מופק ממערכת מרכב"ה – מצ"ב דוגמא). במסמך זה יש לפרט מה התקציב שאושר במסגרת תוכנית התקשוב לשנה"ל תשע"ט 2018 ומה בוצע. (במידה ולא אושרה הקצבה לשנה"ל תשע"ט- יש לכתוב 0 בהצעת התקציב ובביצוע). בעמודה השמאלית ביותר לכתוב מה הצעת התקציב לשנה"ל תש"פ 2019.

 טופס 150 – (טופס מקוון) ובו יצוין: המטרה שלשמה מבוקשת ההקצבה והמוסדות שעבורם מבוקשת ההקצבה. יש לשים לב שבכותרת של המסמך לא מופיעה המילה "טיוטה".


  תמיכה והדרכה

לשאלות והבהרות נוספות בנושאים פדגוגיים – יש לפנות למפקחי/מדריכי התקשוב המחוזיים.
לשאלות בנושאים טכניים – ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון: 03-6906600.  


לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש הקצבות והצטיידות ניתן לפנות אל:

ספיר סועד - רכזת פרוייקטים

 

לבירורים ותמיכה בשאלון המנהלים ניתן לפנות אל:

מנחם אהרונוב: menachemah@sapak.education.gov.il​

 
לשאלות ובירורים בנושא ההקצבות במערכת המרכב"ה, ניתן ליצור קשר עם:יש לציין: את מס' הקול קורא, מס' הפנייה במרכב"ה, סמל המוסד, שם המוסד, הבירור/השאלה הנדרשים. ​​​​​​​​
תאריך עדכון: 03/11/2019
 ​
​​​​​​​