קול קורא תכנית מדעי המחשב ורובוטיקה


משרד החינוך מפרסם קול קורא לבעלויות להצטרפות לתכנית מדעי המחשב ורובוטיקה. מטרת התכנית ללמד ולהקנות את נושאי מדעי המחשב והרובוטיקה כחלק משילוב החינוך הטכנולוגי בשלבי הגיל המוקדמים היות ולימודי מדעי המחשב והרובוטיקה מהווים צוהר ללימודי טכנולוגיה המשלבים נושאים מתחומים, כגון מכניקה, אלקטרוניקה, תכנות, וכן לחזק את האוריינות הדיגיטלית הנדרשת לתלמידים במאה ה-21.
משרד החינוך בשיתוף עם ישראל דיגיטלית פועלים יחדיו לקידום תכנית מדעי המחשב ורובוטיקה בבתי הספר היסודיים.​​

 

במסגרת התכנית התלמידים נחשפים לנושאים הבאים:

 1. היכרות עם עולם הרובוטיקה ויישומיו בתחומים השונים ובכלל זה זיהוי המרכיבים הטכנולוגיים במערכת הרובוטית והאינטרנט.
 2. היכרות עם שפות תכנות ורעיונות מתמטיים חישוביים תוך כדי פיתוח חשיבה מסדר גבוה הכוללת חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית ובדגש על תהליכים מטה-קוגניטיביים. 
 3. תכנון ופיתוח מיזמים (פרויקטים) בשפות תכנות שונות משולבות חקר ושיתופיות בדגש על מיומנויות בחשיבה לוגית-אלגוריתמית.
לאור זאת, מבקש המשרד באמצעות קול קורא לתקצב כ-300 בתי ספר בתכנית התקשוב הלאומית בגישת ה"ענן החינוכי" שיעמדו בתנאי הסף וייבחרו על פי הקריטריונים המפורטים בקישור זה עבור ההצטיידות ושעות ההוראה.

דגשים מיוחדים:
 • בשנת ההפעלה הראשונה ישתתפו בתכנית תלמידי כיתות ד בלבד. 
 • הגשת המועמדות להצטרפות לתכנית תיעשה על ידי הבעלות של בית הספר בלבד.
 • לא יינתן מימון ליותר משתי כיתות אם.

 
 
 


שלבי ביצוע:
 1. קול קורא - קול קורא לתקצוב בעלויות עבור הפעלת תכנית מדעי המחשב ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים - שנה"ל תשע"ז 6692  - הסתיים.
 2. מילוי שאלון - שלב שאלון המנהל - הסתיים.
 3. השלמת מסמכים – במערכת המרכב"ה על ידי הרשויות/בעלויות – הסתיים.
 4. שליחת הודעות לבתי הספר והרשויות – בימים אלה נשלחו מכתבים למנהלי בתי הספר והבעלויות/רשויות אשר הצטרפותם לתכנית אושרה – הסתיים.
 5. השלב ​הנוכחי - מימוש ההקצבות להצטיידות. ראו המסמכים המצורפים:


תמיכה והדרכה: 

לשאלות והבהרות נוספות בנושאים פדגוגיים יש לפנות למפקחי/מדריכי התקשוב המחוזיים.
לשאלות בנושאים טכניים ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון 03-6906600.  

לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות, ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטלפון 03-7762935, דוא"ל menchama@taldor.co.il​​​

לשאלות ובירורים בנושא ההקצבות יש לפנות לתמר צימרינג tamarcim@education.gov.il​ טל' 02-5603811/0. 
יש לציין: את מס' הקול קורא, מס' הפנייה במרכב"ה, סמל המוסד, שם המוסד, הבירור/השאלה הנדרשים. 
להנחיות פדגוגיות יש לפנות למפקחי/ממוני התקשוב המחוזיים.

​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 14/01/2018
 ​
​​​​​​​