מעגלי תמיכה והטמעה

​ 


 

שלושת המעגלים ליישום תכניות ופעולות של תכנית התקשוב: 


מעגל ראשון - הענן החינוכי
פורטל המרכז את כלל השירותים והתכנים הדרושים לקיום תרבות אירגונית ופדגוגית מתוקשבת בבתי ספר. 


 • הענן החינוכי הוא פורטל המרכז את כלל השירותים והתכנים הדרושים לקיום תרבות ארגונית ופדגוגית מתוקשבת בבתי ספר.
 • הוא מספק תכנים, מידע ושירותים הנדרשים לקיום תהליכי הוראה ולמידה של התוכנית. 
 • הוא מציג מידע פורמלי בתחום הלמידה המתוקשבת בבית הספר – מסמכים, הנחיות, פרסום קולות קוראים, פיתוח מקצועי, תוכניות להפעלה בבתי ספר ועוד.
 • הוא מציג מידע תפעולי – מדריכים מקוונים למשתמש לשם הפעלת התוכנית, תהליכי הפצת המידע והטמעתו.

מעגל שני - מוקדי תמיכה טלפוניים
המנהלת מספקת שני מוקדים מרכזיים במענה טלפוני לתמיכה תפעולית וטכנית. 


 • מוקד סיסמאות-  הגישה ש​ל משתמשי מערכת החינוך לסביבות העבודה הדיגיטליות מתבצעת בה​זדהות אחידה אישית באמצעות פרטי זיהוי וסיסמה שהופקו על ידי משרד החינוך. תמיכה בהפקת בסיסמאות ניתנת על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מזכירות בית הספר והשירותים העצמיים להפקת סיסמה. 
 • פנייה למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון ​6552*.​
 • מוקד תמיכה - פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול  מגוון המערכות העומדות לשרות בתי הספר, עובדי ההוראה ותלמידים. וכן הגדרת תמיכה ייעודית בהתאם לכל תכנית ומיזם שהמשרד מטמיע ומפעיל.​

 • מוקד לאיסוף מידע – המנהלת מפעילה מול המטה מוקד לאיסוף מידע מהשטח בהתאם לצרכים על פי לוחות הזמנים של הפעלת תכניות המשרד.
  המטה הארצי מתדרך את מוקדי המנהלת בהתאם לצרכי התמיכה על פי האירועים והתכניות בלוח השנה. מעגל שלישי - מערך תמיכה טכנו-פדגוגית
 • מפקחים/ממונים/מדריכים מחוזיים
 • חברות הרובוטיקה
 • התוכן הדיגיטלי
התוכן הדיגיטלי פותח בהתאם לתוכנית הלימודים של מדעי המחשב ורובוטיקה, וכולל מגוון רחב של תכנים המותאמים להוראת התוכנית.
שילובו בשיעורים מעשיר ומקדם את תהליכי הלמידה של התוכנית.​

צוות מדעי המחשב ורובוטיקה

להלן אנשי קשר המטמיעים את תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה באגף טכנולוגיות ומידע.

איש קשר​​​ ​טלפון נייד​ ​דוא"ל
תמר קהילה
מנהלת התוכנית
052-2929097​
tamarkeh@education.gov.il​  ​
 אוריאל ווליניאק 
רפרנט ארצי בתי ספר חט"ב
054-5639466 
urielwo@gmail.com​
חני קליין
רפרנטית תחרויות
050-8867568​ Hani2797@gmail.com​תמיכה והדרכה: 

לשאלות והבהרות נוספות בנושאים פדגוגיים - יש לפנות למפקחי/מדריכי התקשוב המחוזיים
.
לשאלות בנושאים טכניים - ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון 03-6906600.  

לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות - ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטלפון 03-7762935, דוא"ל menchama@taldor.co.il.

לשאלות ובירורים בנושא ההקצבות - יש לפנות לתמר צימרינג דוא"ל tamarcim@education.gov.il טל' 02-5603811/0. 
יש לציין את מס' הקול קורא, מס' הפנייה במרכב"ה, סמל המוסד, שם המוסד, הבירור/השאלה הנדרשים. 
להנחיות פדגוגיות יש לפנות למפקחי/ממוני התקשוב המחוזיים.


​​​​​​​​
תאריך עדכון: 04/06/2020
 ​
​​​​​​​