שאלות ותשובות לקול קורא 9459 הפעלת תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה

שאלה: מדוע לוח הזמנים כה צפוף ולחוץ?
תשובה: לוח הזמנים נועד להבטיח שהציוד הנדרש לרכישה והתקנה אכן יירכש, יותקן ויפעל כבר עם פתיחת שנת הלימודים תש"ף. 


שאלה: איך יועברו שעות התקן לבתי הספר?
תשובה: שעות התקן יועברו ישירות לבתי ספר על ידי אגף אמח"י (ארגון מוסדות חינוך אשר במינהל הפדגוגי במשרד החינוך) במהלך החודשים הקרובים.


שאלה: אילו סוגי רובוטים ניתן לרכוש?
תשובה: דגמי רובוטים העומדים בתנאים ובדרישות המפורטים נספח 1א,ב בקריטריונים אשר בקישור זה
ניתן לקבל שמות דגמים מאושרים אצל:

מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה 03-7762935 ובדוא"ל menachemah@sapak.education.gov.il​

אביב אייזנר מאגף טכנולוגיות מידע בדוא"ל avivai@education.gov.il 


שאלה: היכן ניתן לקרוא על התוכנית למדעי המחשב ורובוטיקה?
תשובה: ישנו דף מידע באתר הענן החינוכי של משרד החינוך בקישור זה. 


שאלה: אל מי פונים וכיצד על מנת לאשר את הרובוטים המתאימים לרכישה?
תשובה: פונים דרך רפרנט התוכנית בבקרה מר מנחם אהרונוב
מר מנחם אהרונוב 03-7762935 ובדוא"ל  menachemah@sapak.education.gov.il​​​
מנחם יעביר הפרטים אל צוות מומחים ייעודי ויחזיר תשובות ברורות בתוך שבוע.

שאלה: היכן ניתן למצוא מידע על התוכנית אשר פורסמה, קריטריונים, קול קורא, חוברת הנחיות למימוש, הקצבות ופרטים נוספים לגבי תכני התוכנית ומרכיביה?
תשובה: בדף מידע אשר הוקם לצורך העניין באתר הענן החינוכי בקישור זה​


שאלה: מהי המשמעות של תמיכה פדגוגית להדרכה והשתלמויות? האם כספי הרשות יממנו את ההדרכה?
תשובה: תמיכה פדגוגית היא ההדרכה הפדגוגית הניתנת לבתי הספר על ידי מדריכים, מטמיעים והשתלמויות. תמיכה זו תופעל ישירות על ידי המשרד באמצעות ספקים. כאשר יסוכמו דרכיי הפעלת של נושאים אלו, ישלחו אליכם הודעות מתאימות.

 
שאלה: מה מספר הטלפון של מוקד התמיכה לענן החינוכי?
תשובה: מספר הטלפון של התמיכה: 03-6906600.
 

שאלה: מי יכול להגיש בקשה על פי קול קורא של תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה?
תשובה: בקשה יכולים להגיש: תלמידי כיתות ד-ט בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים אשר תוקצבו כבר כחדשים במסגרת במסגרת קול קורא 9459 עבור התוכנית אשר המשרד תקצב והפעיל בתשע"ט.

 
נא שימו לב! את הבקשות יש להגיש רק על ידי הבעלות של בית הספר בהתאם להנחיות בקול קורא.
 

שאלה: האם התקציב המועבר מיועד לבתי ספר מסוימים?
תשובה: כן. על כן חובה לציין בבקשה במערכת מרכב"ה את השמות וקודי המוסד של בתי ספר המיועדים להשתלב בתוכנית.
 

שאלה: האם התוכנית היא חד-שנתית או רב-שנתית?
תשובה: התוכנית היא רב-שנתית.
  • בית ספר יסודי – בשנתו השנייה יפעיל את התוכנית בכיתות ד-ה 
  • בית ספר יסודי – בשנתו השלישית ומעלה יפעיל את התוכנית בכיתות ד-ו 
  • חט"ב - בשנתה השניה תפעיל את התכנית בכיתות ז-ח.
 
שאלה: אם הבעלות אינה מוכנה להשקיע בתוכנית, ובית ספר בניהול עצמי מוכן להשקיע את הכסף – איך מתבצע התהליך?
תשובה: את הבקשות במרכב"ה יכולה להגיש אך ורק הבעלות של בית הספר ולא בית הספר עצמו. ללא בקשת הבעלות במרכב"ה בית הספר לא יוכל להמשיך בתכנית, ולכן על הבעלות אשר מגישה את הבקשה במרכב"ה לקחת אחריות להעמדת המימון הנדרש.
 

שאלה: מהי האחריות של הבעלות בהפעלת התוכנית?
תשובה: הבעלות מתחייבת לעמידה במימון מקביל בשיעורים שבין 5% ל-50% בהתאם למדד של היישוב שבו נמצא בית הספר.
על הבעלות לרכוש את ערכות הרובוטים בהתאם לתקציב שניתן.
 

שאלה: מהי האחריות של בית הספר בהפעלת התוכנית?
תשובה: כל הפרטים לגבי האחריות של בית הספר נמצאים בהנחיות לבתי הספר בענן החינוכי 


שאלה: מהי חבילת תמיכה של משרד החינוך? 
תשובה:חבילת התמיכה היא בהתאם למסלול בית הספר פירוט נמצא בקישור המצורף בנוסף תמיכה בשלושה מעגלים - מידע בענן החינוכי, מפגשים עם מדריכים פנים מול פנים וליווי רכזי התקשוב ומורים המשתתפים בתוכנית.


שאלה: כיצד מבוצע הרכש על ידי הבעלויות?
תשובה: את רכש הציוד יש לבצע על פי מכרזים קיימים אשר אושרו ברשויות/בעלויות על פי חוק חובת המכרזים ומאפשרים לרשויות/בעלויות לרכוש את הציוד הנדרש או לחלופין לרכוש ציוד באותה רמה טכנולוגית, וזאת בהתאם להנחיות שמופיעות בחוברת ההנחיות שהופצה לרשויות/הבעלויות.
 

שאלה: האם ניתן להכניס לתוכנית יותר משתי כיתות?
תשובה: התוכנית מתוקצבת למקסימום שתי כיתות מכל שכבה ד', ה', ו, ז',ח אולם בית ספר שמעוניין להכניס לתוכנית כיתות נוספות בשכבה יכול לעשות זאת. עלות הכיתות הנוספות תמומן מתקציב בית הספר או הבעלות.
 

שאלה: האם קיימת תוכנית לימודים מסודרת? 
תשובה: כן. קיימת תוכנית לימודים שנכתבה על ידי ועדת מקצוע למדעי המחשב של משרד החינוך כתוכנית העמקה, ובמסגרתה יילמדו ויוקנו נושאי מדעי המחשב והרובוטיקה בבתי ספר יסודיים. מצורף קישור לתוכנית הלימודים.
 

שאלה: אילו מורים ילמדו את התוכנית? 
תשובה: רכז תקשוב ו/או מורה מוביל שעברו הכשרה מקצועית בתחום.
 

שאלה: איזו הכשרה צריכים לעבור המורים? 
תשובה: הכשרת המורים תהיה בהתאם להנחיות בנוגע לפיתוח המקצועי המופיעות באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך.

שאלה: האם התחייבות הרשות היא לשנה אחת או שהצטרפות לקול קורא הקרוב כוללת התחייבות של הרשות להמשך?
תשובה: ההתחייבות היא לשנה אחת, כפי שכתוב בקריטריונים, בכל שנה יתפרסם קול קורא חדש.  

 
שאלה: מה הציוד הטכנולוגי הדרוש להפעלת התוכנית?
תשובה: כל הפרטים לגבי הציוד הטכנולוגי בית הספר נמצאים בהנחיות לבתי הספר בקישור המצורף  

שאלה: באיזו תוכנה משתמשים ללימוד מדעי המחשב ורובוטיקה?
תשובה: משתמשים (בתוכנת Scratch3) סקראץ 3


לשאלות והבהרות נוספות בנושאים פדגוגיים – יש לפנות למפקחי/מדריכי התקשוב המחוזיים​.
לשאלות בנושאים טכניים – ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון - 03-6906600.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 19/08/2019
 ​
​​​​​​​