הזדהות אחידה - חיבור ספקים חיצוניים למערכת ההזדהות המרכזית של משרד החינוך (IDM)

לאור הצורך לאפשר למורים, לתלמידים ולעובדי הסגל המִנהלי בבתי הספר הזדהות אחידה לכלל יישומי מערכת החינוך באמצעות סיסמה אחת, סיסמת משרד החינוך, החליט המשרד להרחיב את שירותי הגישה וההזדהות המרכזיים גם לספקים חיצוניים המספקים שירותים חינוכיים וטכנולוגיים לאוכלוסיות השונות במערכת החינוך.
המעבר להזדהות אחידה ומרכזית יביא לשיפור השירות למשתמשים בבית הספר בכך שתתאפשר מעתה גישה לכלל שירותי המשרד באינטרנט, כולל גישה לשירותים של ספקים במערכת החינוך, באמצעות סיסמה אחת, ובכך ייחסך הצורך בניהול סיסמה עבור כל סביבה דיגיטלית ומערכת משרד. כמו כן יתאפשר מעבר בין מערכות שונות ללא צורך בהזדהות נוספת (SSO). פרטי הזיהוי והסיסמה מופקים עבור כל מורה, תלמיד ועובד סגל מִנהלי במסגרת תהליך קליטתו בבית הספר ומופצים באמצעים הנהוגים במשרד.
שיפור נוסף יהיה במעבר לשירותי תמיכה מרכזיים בסיסמאות שיינתנו על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מערכת ניהול סיסמאות והשירותים העצמיים. המהלך גם יביא לשיפור אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות ויבטל את הצורך של הספקים לטפל בגישה מאובטחת של משתמשים למערכות שבאחריותם ולנהל בעצמם את המשתמשים על כל הכרוך בכך, לרבות תמיכה.

כדי להפוך את המהלך למשפיע ויעיל, משרד החינוך החליט לבצע את חיבור הספקים החיצוניים בסדר הבא:
  1. ​ספקים מאושרים במכרז רשימת ספקים לאספקה והפעלת יחידות תוכן לימודי דיגיטלי/ספרים/ניהול פדגוגי 
  2. ספקים מאושרים של תוכן דיגיטלי וספרים דיגיטליים;
  3. ספקים אחרים.
בכל קבוצה החיבור יבוצע קודם מול ספקים בעלי היקפי שימוש גדולים יותר וזמינות לביצוע.


למידע נוסף ניתן לפנות לאיילת דעי – חברת אקספריס ayeletd@experis.co.il

​​​​​​​​
תאריך עדכון: 31/05/2021
 ​
​​​​​​​