הזמנה למפגש ספקי תוכנות ותכנים דיגיטליים


מפגש ספקי תוכנות ותכנים דיגיטליים התקיים ביום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט, 30 במאי 2019, בשעות 13:00-09:30, ב-BE All מגדל אלון 1, קומה 3, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב.


במפגש נטלו חלק:
  • המנהל הכללי של משרד החינוך מר שמואל אבואב
  • סמנכ"ל תקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע ד"ר עופר רימון
  • מנהל חברת Experis Israel, מפעילת פרויקט אפיון והערכת תוכנות ותכנים לימודיים, מר דרור ליטבק
  • צוות מינהל התקשוב ונציגי משרד החינוך הקשורים לתחום

המפגש כלל שני חלקים:

חלק ראשון – בשעות 10:00 עד 11:30:

מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב פתח את המפגש.

אחריו נשא דברים סמנכ"ל תקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע ד"ר עופר רימון.

לאחר מכן ענו הדוברים לשאלות מהקהל.


הפסקה קצרה התקיימה עד השעה 11:45.


חלק שני – בשעות 13:00-11:45:

מנהל חברת Experis Israel מר דרור ליטבק הציג את חברתו כזכיינית החדשה של פרויקט האפיון.

אחריו התקיימו הצגה של יחידת החדשנות הטכנולוגית ופאנל שאלות ותשובות, כמפורט בהזמנה המצורפת.

סיום בשעה 13:00.


תאריך עדכון: 25/06/2019
 ​
​​​​​​​