חיבור ספקי חומרי למידה דיגיטליים למאגר נתוני השימוש המרכזי של משרד החינוך (LRS)

​חלק מתפיסת הפתרון ללמידה משולבת דיגיטל, פיתח משרד החינוך פלטפורמה לאיסוף ואיגום נתוני השימוש של התלמידים ועובדי ההוראה בתכנים הדיגיטליים של ספקי חומרי הלמידה הדיגיטליים למיניהם (LRS).

המשרד אימץ את תקן xAPI שלADL Initiative .

נתוני השימוש אשר יועברו מהספקים למשרד יהיו בהתאם למטה-דאטה המוגדר במערכת ניטור שימושים לסוג חומר הלמידה הדיגיטלי, כמתואר בהנחיות שלהלן, באופן שוטף, near real-time.
לצורך בקרה על הנתונים הנשלחים באופן רציף, ידווחו הספקים אחת לחודש את נתוני השימוש המצטברים בחומרי הלמידה  הדיגיטליים. עד כמה שיהיה הבדל בין הנתונים שהצטברו במשרד לבין הנתונים בדו"ח המצטבר, על הספק לפעול לתיקון הפערים.
 
 
על מי משפיע המהלך:
  1. ספקים מאושרים במכרז רשימת ספקים לאספקה והפעלת יחידות תוכן לימודי דיגיטלי/ספרים  מחוייבים להעביר את נתוני השימוש, בהתאם לתנאי המכרז; 
  2. ספקים מאושרים של חומרי למידה דיגיטליים אחרים אינם מחוייבים להעביר את נתוני השימוש, אם כי יכולים לעשות זאת במידה והם מעוניינים.​

מסמכי הנחיות:
טופס ספקים 


הפניה לתקן xAPI  לחצו כאן​

​הפניה ל ADL Initiative – לחצו כאן


תאריך עדכון: 31/08/2021
 ​
​​​​​​​