הנחיות וטפסים לבדיקה עבור ספקים וגופים מפתחים


 אוסף נהלים, הנחיות וטפסים לבדיקת ספרים דיגיטליים.

 טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לסביבות מתוקשבות עם תוכן  וללא תוכן

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור סביבה מתוקשבת עם תוכן וללא  תוכן.
 טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לתוכנת ניהול מטה בית הספר  (מזכירות) / תוכנה כספית

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לתוכנת ניהול מטה בית הספר  (מזכירות) / ​תוכנה כספית

 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לפורטל בית ספרי

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לפורטל בית ספרי.


 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לאפליקציה (יישומון)

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לאפליקציה.


טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לתוכנה לניהול פדגוגי / תוכנה לניהול שעות ועובדי הוראה

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור  לתוכנה לניהול פדגוגי / תוכנה לניהול שעות ועו"ה.

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור התקנים פיזיים.
 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לתוכנה/לומדה.​
 טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/מש​פטית למודול/ים חדשים​

 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור למודול/ים חדשים בסביבה  שנוספו לאחר קבלת אישור משרד החינוך.
 אוסף הנחיות, טפסים ובקשות לבדיקה ואישור לשדרוג טכני. 

 
 אוסף הנחיות, ערכים ודוגמאות לחיבור לקטלוג החינוכי. ​​​​
תאריך עדכון: 03/06/2020
 ​
​​​​​​​