ארכיון כנסים ומפגשי ספקים

shutterstock_192595709.jpgלהלן ציון הכנסים ומפגשי הספקים שערך משרד החינוך בעבר. 

מפגש יצרני מוצרים טכנולוגיים

מפגש שישי בסדרת מפגשים לשיתוף ידע ספקים וגופים מפתחים בנושא הדגמת נושא הנגישות באפליקציות, הדגמת יישום בדיקת תקן תלת"ל של משרד החינוך. המפגש יתקיים ביום ג', כ"ה בניסן תשע"ה, 14/04/2015, בין השעות 12:30-9:30, משרד החינוך, רחוב השלושה 2, יד אליהו, תל אביב.

מפגש "אירוח בחוות הדעת, מדיניות המעגלים והתממשקות למנב"סנט" 

מפגש חמישי בסדרת מפגשים לשיתוף ידע ספקים וגופים מפתחים בנושא אירוח בחוות הדעת, מדיניות המעגלים והתממשקות למנב"סנט. מפגש יתקיים בתאריך 22.1.2015, בבניין מכון הנפט, תל אביב. מפגש "תקן לשיתוף תוכני למידה ומערכות LMS - תלת"ל
מפגש רביעי בסדרת מפגשים לשיתוף ידע ספקים וגופים מפתחים בנושא של תקן  לשיתוף תוכני למידה ומערכות LMS- תקן תלת"ל. התקינה לשיתוף תוכני למידה  שפותחה ע"י משרד החינוך. המפגש התקיים בתאריך 23.10.2014, בבניין מכון  הנפט, תל אביב.

מפגש "שיתוף ידע בנושא נגישות במוצרים טכנולוגיים" - 19.8.2014

מפגש שלישי בסדרגת מפגשים לשיתוף ידע לספקים וגופים מפתחים בנושא של תקן נגישות למוצרים חינוכיים מתוקשבים מבוססי אינטרנט.
המפגש התקיים בתאריך 19.8.2014 בתל אביב.   
 מפגש "שיתוף ידע בנושא אבטחת מידע" - 12.6.2014 

 מפגש שני בסדרת מפגשים לשיתוף ידע לספקים וגופים
 מפתחים התקיים בתאריך 12.6.2014, בבניין מכון 
 הנפט, רמת אביב. מפגש "שיתוף ידע בנושא נגישות במוצרים טכנולוגיים" - 20.2.2014​ 

 מפגש ראשון בסדרת מפגשים לשיתוף ידע לספקים וגופים מפתחים.


 מצגת נגישות באינטרנט תוכנית המפגשכנס גופים מפתחים 25.9.2011

כנס ראשון מסוגו לשיתוף גופים מפתחים בפיתוח התקינה 

התקיים ביום ראשון, 25 בספטמבר 2011.

בכנס הוצגה טיוטה ראשונה של תקינת משרד החינוך לתכני למידה מתוקשבים ​

מצגת הכנס​​​​​​​​​​ 

כנס "הליכי אישור מוצרים טכנולוגיים במשרד החינוך" - 5.12.2013 

 תוכנית אורט"ל -אפיון והערכת מוצרים טכנולוגיים עבור משרד החינוך,עפ"י מכרז  65/11.06. הכנס התקיים בתאריך 5.12.13 ויועד לגופים המפתחים מוצרים טכנולוגיים חינוכיים ומעוניינים לקבל אישור להפעלתם במוסדות חינוך. בכנס פורסם הליך האישור החדש.  כנס גופים מפתחים 10.1.2013

  מפגש בו הציג המשרד את עיקרי השינויים והתוספות במסמכי התקן.

  מפגש ספקי תכנים ו-LMS בנושא תלת"ל 28.5.2012 

 המפגש התקיים בתאריך 28.5.12 שמטרותיו היו הצגת תקן תלת"ל בתצורת  אונליין ובחינת הישימות שלו במשרד, וקבלת משוב הספקים על אודות  התקן היערכותם למימוש. 

סיכום המפגש

 


 כנס בנושא תקינת ספרים דיגיטליים 17.11.2011 

כנס בנושא ספרים דיגיטליים התקיים בתאריך 17.11.2011, בבניין הנפט, תל  אביב. בכנס הוצג ונערך דיון בנושא תקני הספרים הדיגיטליים א ו-ב,  וכן החזון לתקן  רמה ג'.
​​​
תאריך עדכון: 27/03/2019
 ​
​​​​​​​