חוות הדעת - הענן החינוכי

כללי

בתי הספר מתקשים בהקמה ותפעול של תשתיות תקשוב. הפיזור הגיאוגרפי של בתי הספר בארץ מקשה על התפעול של מערכות מחשוב לנושא החינוך.

הקמת "ענן חינוכי" באמצעות ספק שייבחר במכרז תאפשר אספקה של תשתית תקשוב חזקה ובעלת שרידות גבוהה על פי מודל של תשלום לפי צריכה בפועל. השירות המבוקש כולל גם שירותי תקשורת Last Mile לבתי הספר.

הענן נמצא בבסיס המערכת התומכת בתוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה העשרים ואחת:

tarshim1.jpg

רשימת השירותים המבוקשים

למוסדות חינוך:
 1. קישוריות – הקמה ותפעול של רשת פרטית סגורה עם תווך מאובטח בין האתרים וגישה מזוהה. חיבור אתרי הקצה בשיטות תקשורת שונות (ADSL, NGN, כבלים, IP, תמסורת).אספקת מודם/נתב מנוהל מרכזית באתר מזמין השירות. ניהול "מקצה לקצה" לתשתית ולקווי התקשורת ושירותי מרכז תמיכה.
 2. שירותי גלישה וסינון תכנים – גלישה באינטרנט ממחשבי הרשת (כולל שירותי סינון מגוונים - white\black list)
 3. דואר אלקטרוני מינהלי – תיבת דוא"ל רשמית של בית הספר ותיבת דוא"ל להעברת ממשקי נתונים.
 4. תחנות עבודה וירטואליות (VDI) – הקמה ניהול ותפעול של תשתיות VDI, יישומי שולחן עבודה, ניהול מדפסות והדפסות והגדרת שטחי אחסון לקבצי המשתמשים.
 5. שרתים וירטואליים – הקצאה של שרתים וירטואליים, אירוח שרתים פיזיים (לתקופת מעבר), מנגנון אוטומטי להזמנת השירותים, אחסון, איזון עומסים ובדיקת אבטחה ליישומים המותקנים בחוות השרתים.
 6. VoIP
 7. E-Learning
 8. איסוף נתוני נוכחות מורים

למשרד ולספקי היישומים
 1. קישור לרשת קישורים, לחווה ולאינטרנט
 2. אירוח שרתים
 3. שרתים וירטואלים
 4. איזון עומסים לשרתים, ליישומים ולתשתיות
 5. שירותי אבטחת מידע
 6. שירותי מומחה
 7. טכנולוגיה
 
טכנולוגיה

המרכיבים הטכנולוגיים המרכזיים של השירותים שיינתנו על ידי הספק משלבים בין:
 • תקשורת - קישוריות, תקשורת מאובטחת, קישוריות לשדרת האינטרנט ואיזון עומסי תקשורת.
 • חוות שרתים מרכזית – כל הרכיבים הנדרשים להקמה ולתפעול השוטף של חוות השרתים.
 • כלים משלימים – כלי תוכנה, הנדרשים לתמיכה במתן השירותים.
 • אבטחת מידע - כל שירותי האבטחה החיוניים למימוש השירות.
מנגנון להוספת שירותים כתוצאה משינויים טכנולוגיים, באמצעות גורם מעריך לקביעת מחיר השירות החדש.
נתונים כללים:
 • חוות שרתים המשרתת כ- 4,500 מוסדות חינוך
 • שירות מרכזי של DRP / BCP
 • כ- 4,000 קווי תקשורת ונתבים מנוהלים
 • 12,000-18,000 VDI
 • כ- 800 שרתים וירטואליים
 • ​מערך אחסון בנפח 110 TB
​​מימוש

הוגדר מנגנון SLA מפורט מול הספק, הכולל נוסחאות למתן ציונים והגדרת קנסות לאי עמידה ברמת השירות הנדרשת.


תאריך עדכון: 01/12/2014
 ​
​​​​​​​