הודעה על מכרז מס' 92/3.2019

אנו מודיעים בזאת כי המכרז להקמת רשימת ספקים לאספקת תוכנות לניהול פדגוגי שמספרו 92/3.2019 פורסם מחדש. 
המכרז מופיע באתר מכרזי מינהל הרכש של משרד האוצר בקישור זה​
מאחר והמכרז מפורסם בפרסום חוזר, יש להקפיד ולשים לב לכמה דגשים חשובים:
  • ​כפי שנכתב במודעה ובסעיף 1.4 במכרז, על כל המבקשים להתמודד במכרז, בלי יוצא מהכלל, להגיש הצעה חדשה ולצרף כל הנתונים והמסמכים הנדרשים. 
  • כל שאלה או בירור לגבי המכרז יש להפנות בכתב בלבד אל כתובת הדוא"ל המופיעה בכתב המכרז בסעיף 1.1. אין להפנות שאלות לבעלי תפקידים במשרד החינוך, ואין לפנות בשאלות או בירורים בשום צורה אחרת מלבד זו המפורטת בסעיף 1.1 במכרז.
  • כל תנאי הסף כפי שהם מפורטים במכרז על סעיפיו ונספחיו מחייבים בלי יוצא מן הכלל.
  • את האישורים הנדרשים על פי תנאי הסף במכרז וכמצוין בסעיף 2.3.6 במכרז ניתן להשלים עד ליום 26 במאי 2019.

אנו פונים  בזאת ומזמינים את כל מי שמעוניין:
  • לעבור תהליך אישור – לפנות אל מנהלת פרויקט האפיון בחברת אקספריס דיקלה ורד בטלפון 054-4706363, דוא"ל diklav@experis.co.il.

  • לעבור תהליכי ביצוע בדיקות אבטחת מידע – לפנות אל מרכז תחום אבטחת מידע מר זיו קורן בטלפון 054-4242702, דוא"ל zivko@education.gov.il.

 
אנא אל תמתינו – פנו לנציגים אלו כבר עתה על מנת שנוכל לקצר תהליכים ולחסוך זמן יקר.

 
מידע נוסף ועדכונים כל העת בהתאם יופצו באתר זה ובמוקד התמיכה בטלפון:

03-6906600

 
​​
תאריך עדכון: 18/03/2019
 ​
​​​​​​​