תוכן דיגיטלי לקראת שנת הלימודים תשפ"ב


רשימת פוטנציאל בתי הספר - 24.8.2021

להלן קובץ של פוטנציאל בתי הספר שמקבלים מימון ממשרד החינוך לרכישת תוכן דיגיטלי בשנת הלימודים תשפ"ב. את התקציב של בית הספר ניתן לממש באחד משני המסלולים: מסלול רכש ומסלול ההקצבות.------------------------------------------------------------------------------------------------------------​


פרסום תשובות לשאלות הבהרהעדכון מתאריך 3.6.2021

אנו מביאים לידיעתכם כי באתר המכרזים פורסמו תשובות לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


פרסום מכרז

הודעת עדכון מיום 3.5.2021 בנוגע לפרסום מכרז מס' 91/04.2021 "הקמת רשימת ספקים לאספקה והפעלת חומרי למידה דיגיטליים לשנת הלימודים תשפ"ב".

אנו מביאים לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם, באתר מנהל הרכש הממשלתי, מכרז מס' 91/04.2021 - הקמת רשימת ספקים לאספקה והפעלת חומרי למידה דיגיטליים לשנת תשפ"ב. 
מספר פניית פרסום 4000532718
מועד אחרון למשלוח שאלות18.05.2021 בשעה 14:00 לדוא"ל הזה 

מועד אחרון להגשת ההצעה - הגשת ההצעות למכרז לתיבת המכרזים, מינהל תקשוב ומערכות מידע, תבוצע באופן מקוון עד תאריך  21.06.2021  בשעה 12:00.
 
אופן קבלת טפסי המכרז - באתר האינטרנט הזה​ 

יש לפעול לפי ההנחיות וההוראות המופיעות בכתב המכרז ועל פיהן בלבד.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


אישור מוצרים

אישור מוצרים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב
:

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, אנו מזכירים להגיש לאישור משרד החינוך את הכלים הדיגיטליים שלכם, סביבות התוכן, יחידות התוכן והספרים הדיגיטליים.

(להזכירכם, בתי ספר לא מורשים להזמין/לרכוש מוצרים שאינם מאושרים על ידי משרד החינוך).
מוצרים מאושרים נהנים מ:
  • אישור משרד החינוך למכור את המוצר לבתי הספר
  • אפשרות להתממשקות להזדהות אחידה IDM וממשק נתונים לכספת
  • אפשרות להשתתף במכרזים עתידיים של משרד החינוך
  • מעבר בדיקות חדירות PT ואבטחת מידע שנתיות במימון משרד החינוך

* מוצרים חדשים ללא אישור - תהליך האישור יכול להמשך זמן רב, לכן כדאי להתחיל בתהליך כמה שיותר מוקדם. כל המידע הנדרש להגשת אישורים מרוכז באתר הענן החינוכי.

* מוצרים קיימים ללא אישור בתוקף לתשפ"ב – ניתן לחדש אישור החל מ1 לינואר 2021. אל תמתינו לרגע האחרון ותסתכנו בעיקובים לא צפויים בחידוש האישור למוצר שלכם.

את האישור העדכני למוצר שלכם תוכלו תמיד למצוא בעמוד המוצר באתר הקטלוג החינוכי. תהליך האישור נעשה על ידי חברת אקספריס. ניתן ליצור קשר במייל: 
איילת דיעי -רכזת בדיקות AyeletD@experis.co.il 
זהר קפלן – מנהל פרוייקטים ZoharK@experis.co.il​
תאריך עדכון: 30/08/2021
 ​
​​​​​​​