כלי עזר לבדיקת ספקים

 
תקינת תלת"ל מגדירה את אופן אריזת התכנים הלימודיים על מנת שבתי הספר יוכלו לקלוט אותם ממאגרי התכנים של הספקים ולהציגם במערכת למידה אחת.

לצורך בדיקת תקינות האריזה והמטהדטה של התכנים ניתן להשתמש בכלי ולידציה רבים המצויים בשוק. ביניהם ה כלי Altova XML SPY.

לפרטים אודות הכלי לחצו כאן


נספח י"ח מכיל פירוט נרחב אודות הסכמות שפותחו לצורך שימוש ככלי עזר לבדיקת ספקים וההבדלים בין סכמות אלו לסכמות SCORM מותאמות לתקן תלת"ל. 
 
​​
תאריך עדכון: 18/01/2015
 ​
​​​​​​​