מידע לספקים טכנולוגיים

בדיקות טכנולוגיות לספקים וגופים מפתחים

ספקים וגופים מפתחים המבקשים להפעיל מוצרים טכנולוגיים חינוכיים בבתי ספר נדרשים לקבל אישור של משרד החינוך.

אם במוצר אין תוכן פדגוגי, נדרשת בדיקה טכנולוגית ומשפטית המתקיימת במינהל מדע וטכנולוגיה. אם במוצר יש תוכן פדגוגי, נדרשת בנוסף בדיקה פדגוגית באגף ספרי לימוד.

למשלוח טפסים ובקשות לאישור חומר דיגיטלי לפניות בנושא בדיקות טכניות לספקים ושליחת טפסים, יש לפנות בדוא"ל ל-ayeletd@experis.co.il​ / diklav@experis.co.il

​ תקינה טכנולוגית, הנחיות וטפסים


הודעות לספקים
תקינה טכנולוגית
אוסף תקנים והנחיות טכנולוגיות כלליות

 

 

 

 
הנחיות וטפסים לבדיקה
אוסף הנחיות וטפסים לבדיקה

 

 

 

  

חיבור ספקים מאושרים למערכת ה-IDM של משרד החינוך​​
משרד החינוך נערך לחיבור ספקי מוצרים טכנולוגיים ותוכן דיגיטלי מאושרים למערכת 
ה-IDM של משרד החינוך.​ 

 


 


 שליחת וקבלת מידע מהמשרד לספקים מאושרים -מפרט ממשקים​​​​

במסגרת חיזוק הקשר של המשרד עם התוכנות המורשות וכחלק מתוכנית המשרד להחלפת תוכנת המנב״ס, אנחנו נערכים לספק עבורכם את הנתונים, אותם קיבלתם בעבר מהמנב"ס, באמצעות כספת, תוך כדי בקרה ואישור של המנהלים לשימוש בנתונים.

 

 


חיבור ספקי חומרי למידה דיגיטליים למאגר נתוני השימוש המרכזי של משרד החינוך (LRS)

כחלק מתפיסת הפתרון ללמידה משולבת דיגיטל, משרד החינוך אוסף ומאגם את נתוני השימוש של התלמידים ועובדי ההוראה בתכנים הדיגיטליים של ספקי חומרי הלמידה הדיגיטליים למיניהם בהתאם לתקן xAPI

 

מידע לספקים 


 


 

משרד החינוך עורך מפגשים לספקים לעדכוני מידע. 
להלן סיקורי המפגשים.

 ​
 מידע נוסף


 


icon_havat_hadaat.jpgחוות הדעת - מחשוב ענן במערכת החינוך
"ענן תקשורת פרטי" למתן שירותי מחשוב מתקדמים ביותר לכל בתי הספר
במערכת החינוך בארץ. 

 

 

 


 סביבות מתוקשבות וספרים דיגיטליים מאושרים בקטלוג החינוכי  
סביבות מתוקשבות חינוכיות מאושרות
 וספרים דיגיט​ליים מאושרים.

 

 


 


 

​ ​​​​​​​


 

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 25/05/2021
 ​
​​​​​​​