מידע לספקים טכנולוגיים

בדיקות טכנולוגיות לספקים וגופים מפתחים

ספקים וגופים מפתחים המבקשים להפעיל מוצרים טכנולוגיים חינוכיים בבתי ספר נדרשים לקבל אישור של משרד החינוך.


 

אם במוצר אין תוכן פדגוגי, נדרשת בדיקה טכנולוגית ומשפטית המתקיימת במינהל מדע וטכנולוגיה. אם במוצר יש תוכן פדגוגי, נדרשת בנוסף בדיקה פדגוגית באגף ספרי לימוד.


 

למשלוח טפסים ובקשות לאישור חומר דיגיטלי לפניות בנושא בדיקות טכניות לספקים ושליחת טפסים, יש לפנות בדוא"ל ל-ayeletd@experis.co.il​ / diklav@experis.co.il

​ 

 
הודעה בנוגע למכרז תוכנות ניהול פדגוגי וניהול מערכת שעות ועובדי הוראה:
אנו מודיעים בזאת כי מכרז להקמת רשימת ספקים לתוכנות ניהול פדגוגי וניהול מערכת שעות ועו"ה פורסם מחדש ומספרו 92/3.2019 ​

 
הודעות מתאימות נשלחו על ידנו זה מכבר אל כל הגורמים הקשורים לנושא.​

 
לפרטים המלאים וליצירת קשר לחצו כאן

  
"מכרז התוכן"* תש"פ פורסם באתר מנהל ה​רכש הממשלתי​.
*מכרז מס' 91/2.2019: עדכון רשימת ספקים לאספקה והפעלת יחידות תוכן לימודי דיגיטלי וספרים דיגיטליים למוסדות חינוך וסביבות למידה מתוקשבות.
 

 

 כנסים לספקים 
 

 

משרד החינוך עורך מפגשים לספקים לעדכוני מידע. 
להלן סיקורי המפגשים.

 

 תקינה טכנולוגית, הנחיות וטפסים
קובץ הזמנות לפי ספקים - תשע"ט
להורדת קובץ הזמנות בחלוקה לפי ספקים לשנת תשע"ט (מיועד לשימוש ספקים) 
לחצו כאן​.


 


 

תקינה טכנולוגית
אוסף תקנים והנחיות טכנולוגיות כלליות

 

 

 

 

 הנחיות וטפסים לבדיקה
אוסף הנחיות וטפסים לבדיקה

 

 

 

  

חיבור ספקים מאושרים למערכת ה-IDM של משרד החינוך​​
משרד החינוך נערך לחיבור ספקי מוצרים טכנולוגיים ותוכן דיגיטלי מאושרים למערכת 
ה-IDM של משרד החינוך.​ 

 


 


 שליחת וקבלת מידע מהמשרד לספקים מאושרים -מפרט ממשקים​​​​

במסגרת חיזוק הקשר של המשרד עם התוכנות המורשות וכחלק מתוכנית המשרד להחלפת תוכנת המנב״ס, אנחנו נערכים לספק עבורכם את הנתונים, אותם קיבלתם בעבר מהמנב"ס, באמצעות כספת, תוך כדי בקרה ואישור של המנהלים לשימוש בנתונים.

 

 

 
הנחיות להצגת חומרי הוראה בקטלוג החינוכי 
הקטלוג החינוכי הוא מאגר פריטים של חומרי הוראה ללא תשלום. המאגר כולל תכנים מקוריים שפותחו הן על ידי המורים והן על ידי ספקים טכנולוגיים.


 

 


 

 


 מידע נוסף


 


icon_havat_hadaat.jpgחוות הדעת - מחשוב ענן במערכת החינוך
"ענן תקשורת פרטי" למתן שירותי מחשוב מתקדמים ביותר לכל בתי הספר
במערכת החינוך בארץ. 

 

 

 


 סביבות מתוקשבות וספרים דיגיטליים מאושרים בקטלוג החינוכי  
סביבות מתוקשבות חינוכיות מאושרות
 וספרים דיגיט​ליים מאושרים.

 

 


 


 

​ ​​​​​​​


 

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 06/10/2019
 ​
​​​​​​​