מחירון השירותים

מחירון שירותים ב"חוות הדעת"
 
  יחידה מחיר
קישוריות אינטרנט ללא תשתית (ISP)
חיבור במהירות 15/3M​​bps  לאינטרנט ADSL / כבלים  חודש ₪ 29.47
חיבור במהירות  IPVPN 2/2 חודש ₪ 100
חיבור במהירות  IPVPN 4/2 חודש ₪ 110
חיבור במהירות  IPVPN 4/4 חודש ₪ 135
חיבור במהירות  IPVPN 6/3 חודש ₪ 150
חיבור במהירות  IPVPN 6/6 חודש ₪ 165
חיבור במהירות  IPVPN 8/4 חודש ₪ 165
חיבור במהירות  IPVPN 8/8 חודש ₪ 181.5
חיבור במהירות  IPVPN 10/5 חודש ₪ 180.0
חיבור במהירות  IPVPN 10/10 חודש ₪ 220
חיבור במהירות  IPVPN 15/5 חודש ₪ 220
חיבור במהירות  IPVPN 18/18 חודש ₪ 300
חיבור במהירות  IPVPN 20/5 חודש ₪ 250
חיבור במהירות  IPVPN 30/10 חודש ₪ 442
חיבור במהירות  IPVPN 50/10 חודש ₪ 370
חיבור במהירות  IPVPN 60/60 חודש ₪ 700
חיבור במהירות  IPVPN 100/30 חודש ₪ 400 
חיבור במהירות  IPVPN 200/30 חודש ₪ 430
מרכז רשת חינוך מחובר לרשת קישורים כולל תיבות דוא"ל חודש ₪ 34.03
חיבור ייעודי של סביבה לרשת האינטרנט ברוחב 1Mb  חודש ₪ 12.00
אחוז הנחה בשדרוג מהירות לחיבור בית ספר (אחוז הנחה מהמחירים ללקוחות פרטיים) - אופציונאלי חודש 75.00%
סינון תכנים
שירות מורשת – סינון אתרים מורחב לפי 6 קטגוריות עבור אתר קצה חודש ₪ 20
שירות רימון - סינון  תכנים חודש ₪ 55
שירותי תקשורת ואבטחה
שירות XML FW ו- FW אפליקטיבי בשרת וירטואלי לתעבורה של עד 200 Mb) חודש ₪ 3,500
שירות XML FW ו- FW אפליקטיבי בשרת וירטואלי לתעבורה של עד 1GB) חודש ₪ 4,000
שירות FW  ייעודי לאתר קצה המחובר לסביבת הענן בתצורה שרידה חודש ₪ 960
שירות FW  שיתופי לסביבת הענן חודש ₪ 150
שירות FW  ייעודי לסביבת הענן בתצורה שרידה חודש ₪ 1,840
שירות FW ייעודי לסביבת הענן בתצורה שרידה כולל IPS חודש ₪ 2,580
שירות ADDOS ל- 1Mb חודש ₪ 16.00
שירות LB שיתופי לסביבת הענן – מחיר לפורט חודש ₪ 70
שירות LB ייעודי לסביבת הענן כולל שרת וירטואלי סוג 3 חודש ₪ 1,350
מתג מנוהל ל- 24 פורטים חודש ₪ 49
טלפוניית VםIP
תשתית VoIP למשתמש חודש ₪ 17.74
זמן שיחה בשירותי VoIP לנייח או לסלולארי שניית שיחה ₪ 0.001
שרתים, VDI ואיחסון (*)
שרת וירטואלי סוג 1 (CPU-1, MEM-2, HD-50) חודש ₪ 68.17
שרת וירטואלי סוג 2  (CPU-2, MEM-8, HD-100) חודש ₪ 108.16
שרת וירטואלי סוג 3 (CPU-4, MEM-16, HD-100) חודש ₪ 164.47
שרת וירטואלי סוג 4  (CPU-8, MEM-32, HD-100) חודש ₪ 328.94
תוספת יחידת מחשוב (CPU-1, MEM-2) לשני הרכיבים או לאחד מהם חודש ₪ 52.44
תוספת Port למערכת איזון עומסים חודש ₪ 6.32
תוספת של 1TB שטח אחסון SATA חודש ₪ 48.34
תוספת של 500GB SAS נפח אחסון  חודש ₪ 48.34
תוספת של 50GB ל SSD חודש ₪ 48.34
אירוח שרת או Appliance בגובה 1U חודש ₪ 400.59
אירוח שרת או Appliance תוספת לכל 1U חודש ₪ 400.59
העברת שרת בין אתרים - פירוק והרכבה שרת/Appliance ₪ 38.13
שירותי VDI - שולחן עבודה למשתמש בודד דקת שימוש ₪ 0.00035
שרתים עם משאבים ייעודיים (Dedicated) סוג 1 חודש ₪ 248.00
שרתים עם משאבים ייעודיים (Dedicated) סוג 2 חודש ₪ 394.00
שרתים עם משאבים ייעודיים (Dedicated) סוג 3 חודש ₪ 599.00
שרתים עם משאבים ייעודיים (Dedicated) סוג 4 חודש ₪ 1,197.00
תחנה רזה עבור VDI יחידה ₪ 1,143.00
שירותים נוספים
בדיקת אבטחת ליישום בדיקה ₪ 319.79
תשתית תקשורת (שקע חשמל ושקע תקשורת) יחידה ₪ 486.93
שירות Wireless הכולל נקודת גישה, ניהול ופורט במתג חודש ₪ 79
Proxy  באתרי הקצה (בתי ספר) (אופציונאלי) חודש ₪ 17.06
שעון נוכחות יחידה ₪ 973.87
איסוף (או איסוף כפול) של נתוני נוכחות מבית ספר חודש ₪ 33.54
שירותי למידה מרחוק לשיעור סינכרוני 45 דקות (שיעור) ₪ 32.46
חיבור ספקי מערכת החינוך ברוחב פס של 5Mb/500Kb חודש ₪ 50.71
 
 
(*) מפרט שרתים וירטואלים
תצורת שרתים וירטואליים:      
סוג​ Virtual Cores (*)

זיכרון

(GB)

נפח דיסק

(GB)

הערות
1 1 2 50  
2 2 8 100  
3 4 16 100  
4 8 32 100  
תוספת​ 1 2 50 הוספת משאבים בכל תחום לכל אחד מהסוגים 1-4
(*) יחידת מחשוב לאירוח – מינימום GHz 2 מעבד.
 
 
 
 
 
תאריך עדכון: 25/06/2017
 ​
​​​​​​​