מידע טכנולוגי לספקים

חיבור ספק שרות חיצוני למערכת ההזדהות של המשרד נעשה באמצעות שימוש בתקנים סטנדרטיים המפורטים לעיל, ומאפשרים ביצוע זיהוי ואימות של משתמשים ע"י הקמת אמון בין ספק זהות של משרד החינוך IDM לבין ספק שירות.

תמיכה בתקנים:
  • המערכת תומכת בתקנים כמפורט להלן.
  • SAML 2.0
  • OAuth 2.0
  • WS-Federation
שם השדה​​ תיאור​​ הערה​​
​מספר הזהות ​מספר הזהות מורכב מתעודת זהות + סוג זהות
​מספר זהות קצר​ ​מספר זהות של 9 תווים כולל ספרת ביקורת
​מזהה חיצוני ייחודי ​הטמעת מספר זהות
​שם משפחה ​שם משפחה בעברית
​שם פרטי ​שם פרטי בעברית
​שם מלא ​שרשור שם פרטי + שם משפחה
פרטים הקשורים לתלמיד עבור משתמש שהוא תלמיד רק למערכות שאושר להעביר להם מידע על תלמיד
​מוסד בו לומד התלמיד ​סמל מוסד
​כיתה שכבת גיל בו לומד התלמיד ​ערך מספרי
מקבילה בה לומד התלמיד​ ​ערך מספרי​
בעל תפקידים במערכת החינוך: משתמשים להם תפקידים ארגונים במערכת החינוך: (עובד הוראה, מחנך, מזכירה, מנהל בית ספר,רכז מערובות חברתית,רכז בגרות,הורה וכדומה)​ ​
​תפקיד ארגוני ​צימוד תפקיד + ישות ​יתכן יותר מתפקיד ארגוני אחד למשתמש
​רשימת תפקידים למשתמש במערכת החינוך ​רשימת קוד תפקיד ארגוני במערכת החינוך על פי טבלת תפקידים ​יתכן יותר מתפקיד אחד
​רשימת ישויות למשתמש במערכת החינוך ​סמל הישות בטבלת ישויות בו ממלא המשתמש את תפקידו: בית ספר, רשות, קייטנה בעלות ,מוטב וכדומה ​תיתכן יותר מישות אחד​


תיעוד החיבורים עם קבצי קונפיגורציה:

  • חיבור ​asp.net​ 4.5  ל  Access manager  ע"י Ws-Federation

  •  PHP  ע"י שימוש ב- – simplesamlphp

​​​
תאריך עדכון: 13/03/2018
 ​
​​​​​​​