מפגש ספקים 29.12.18 - עיקרי המפגש


בעמוד זה תוכלו לקרוא את סיכום מפגש הספקים שהתקיים בתאריך 29.12.18

תובנות ונקודות מרכזיות מהמפגש:

 
1. שיקוף מידע מתוך תוכנת ההזמנות -

לקראת פרסום תוצאות תש"פ תפורסם רשימת יחידות התוכן, הספרים הדיגיטליים והסביבות המתוקשבות המאושרים באתר הענן החינוכי בדף "מכרז התוכן תשע"ט" ( אשר יעודכן לשנת תש"פ ) כך שהספקים יוכלו להעיר ולראות את הפרטים להעיר ולהגיה עוד טרם פתיחת אתר ההזמנות לבחירת בתי הספר.

הפרסום יהיה זמין עד למועד פרסום רשימה לשנת תשע"ט.

 
2. קיום מפגשים נוספים

3. הספקים בקשו להיפגש עם צוותי המשרד לפחות שלוש פעמים בשנה. הנושא ייבדק ויישקל במגמה חיובית.

4. חשיפת מנהלים ומורים למוצרי מכרז התוכן –
 
הספקים ביקשו מנציגי המינהל יפעלו לתאום חשיפת תכנים דיגיטליים פדגוגים בפני ציבור מנהלים, מורים ובעלי תפקידים במערכת החינוך בכנסים ומפגשים אשר מקיים המינהל .

הנושא יטופל מול הגורמים המתאימים במינהל.

 
5. רשימת בעלי תפקידים רלוונטיים –

הספקים בקשו פרסום רשימת בעלי תפקידים הקשורים לנושא.

מפורסמת בצמוד לסיכום זה בקובץ האקסל המתאים + קישור לבעלי תפקידים באגף טכנולוגיות מידע בקישור זה​.

 
6. בתחום ההזדהות האחידה –

הספקים בקשו :

·        הוספת שם בית ספר- ספק/יצרן התוכן מקבל נתונים ממערכת ההזדהות האחידה, המידע שמתקבל כולל רק סמל מוסד – היצרנים מבקשים להוסיף גם את שם בית ספר

·        פרטי קשר של מורה - היצרנים מבקשים להוסיף הקפצת הודעה אוטומטית במערכת ההזדהות האחידה, שמעדכנת את המורה שפרטיו נמסרים לספק/יצרן התוכן

            הנושא ייבדק מול צוות ההזדהות האחידה של המשרד.

מסמכים רלוונטיים:

 
 
​​
תאריך עדכון: 24/02/2019
 ​
​​​​​​​