שליחת וקבלת מידע מהמשרד לספקים מאושרים - מפרט ממשקים

במסגרת חיזוק הקשר של משרד החינוך עם התוכנות המורשות וכחלק מתוכנית המשרד להחלפת תוכנת המנב״ס, נספק בעמוד זה עבורכם את הנתונים שקיבלתם בעבר מהמנב"ס, באמצעות כספת, תוך כדי בקרה ואישור של המנהלים לשימוש בנתונים.


פיתחנו מערכת תשתית חדשה שנקראת: "נתונים מרוכזים ממוסדות". המערכת תאפשר לבתי הספר לסמן באיזו תוכנה הם עובדים (רק תוכנה שקיבלה אישור ממשרד החינוך). לאחר הסימון, המערכת תעביר ברמה שבועית (או באותו רגע לפי דרישה) נתונים מכמה תחומים אל הכספת שלכם, כך שכל תוכנה תקבל את הנתונים על בתי הספר "שלה". כל זאת בהנחה שהנתונים הוזנו אלינו למערכת בעזרת התוכנות המזינות.

הנתונים שנעביר יהיו:
- תלמידים
- עובדי הוראה (כולל עובדים בהעסקה שאינה ישירה)
- תפקידי עובדי הוראה
- כיתות
- קבוצות הלימוד (מאפייני קבוצה ומשתתפי קבוצה)
 
לצורך היערכות לקראת התהליך החדש, אנחנו מבקשים מכם לבצע את הפעולות הבאות:
  1. אם אין לתוכנה שלכם אישור ממשרד החינוך (גם אם אתם מקבלים כיום נתונים מהמנב"ס), עליכם לפנות לדקלה לוי בטלפון: 054-4706363 או בדוא"ל: diklav@experis.co.il​ , לצורך קבלת אישור. 
  2. במקביל לקבלת האישור, יש להעביר את המסמך טופס בקשה לקבלת נתונים לזיו קורן בדוא"ל  zivko@education.gov.il​​
  3. אם קיבלתם אישור ממשרד החינוך ועדיין אין לכם כספת, עליכם לשלוח מייל לכתובת הבאה:  tmicha_sapakim@manbas.k12.il​, לתיאום פתיחת כספת וביצוע בדיקות.
  4. יש לבצע פיילוט של קבלת נתונים מול מוסד אחד או שניים, בתיאום איתנו, ולאשר לנו תקינות.
  5. עליכם להיערך לקליטת הנתונים בשיטה החדשה לתוכנה שלכם.
 
את כלל ההיערכות הזו יש לסיים עד ליום ראשון, ט"ז בניסן תשע"ח, 01/04/2018.
 
אנחנו מעוניינים לדעת אם יש חוסרים או הערות לגבי הנתונים החדשים שתקבלו מאיתנו.
לשאלות נוספות בנוגע לתהליך ניתן לפנות לאורנית אפרתי קורן בדוא"ל: oranitko@education.gov.il​​


שליחת/קבלת מידע מהמשרד לספקים מאושרים -מפרט ממשקים (קישורים)


ב. ממשקים אל משרד החינוך בנושא קבוצות לימוד 
ג. ממשקים ממשרד החינוך בנושאי קבוצות לימוד, תלמידים, עובדי הוראה וכו'
​​​​​​​ד. ממשקים אל וממשרד החינוך בנושאי בגרויות
תאריך עדכון: 06/05/2021
 ​
​​​​​​​