תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים ואבטחת מידע

עלויות בדיקת חומרי לימוד דיגיטליים, תוכנות לימודיות ומערכות מתוקשבות תומכות למידה 

סעיף מוצר פירוט המוצרים ​ עלות לספק
1​ בדיקת עמידת ספר לימוד דיגיטלי  בדיקת עמידת ספר לימוד דיגיטלי בתקן בסיסי / מתקדם​ 35 ש"ח    ​
2​ בדיקת עמידת סביבת למידה מתוקשבת בדיקת סביבת לימוד עם תוכן / ללא תוכן 3000 ש"ח    ​​
3​ תוכנה לניהול בית ספר תוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות) 
תוכנה כספית לניהול בית ספרי
 4000 ש"ח    ​​
4​ בדיקת פורטל בית ספרי נקודת מפגש פדגוגית, חברתית ומנהלית לכלל הפעילות בבית הספר לתלמידים, הוריהם, המורים וכלל הציבור
4000 ש"ח  ​​
5​ בדיקת אפליקציה יישומון הזמין להורדה באמצעות פלטפורמה להפצת יישומים 35 ש"ח​
6​ בדיקת מערכות ניהול פדגוגי מערכת המאפשרת פונקציונליות של רכיבי ליבה, כגון מערכת שעות, דיווח נוכחות, הפקת דו"חות למשתמש, ניהול הערכת תלמידים ועוד​ 3000 ש"ח​
7​ בדיקת התקן פיזי התקנים המשלבים חומרה ותוכנה חינוכית, כגון מילון אלקטרוני ממוחשב, מעבדות ממוחשבות ועוד​ 2500 ש"ח​
​8 ​בדיקת תוכנה לימודית ​מערכת ממוחשבת המותקנת על מחשב המשתמש 2200 ש"ח​
​9 ​בדיקת עמידת פריט / מוצר משודרג אחד בדרישות הטכניות הארכת תוקף אישור קיים, אם לא בוצעו שינויים

בדיקת הוספת מודול / פריט / שדרוג טכני למוצר קיים
100 ש"ח​

  

* משרד החינוך עשוי לעדכן את התעריפים מעת עת לפי שיקול דעתו.

 ​​​​​

תאריך עדכון: 06/03/2019
 ​
​​​​​​​