גרסאות התקינה

מספר ושם גרסה תכולה תאריך הפצה
1.6-1
 
מסמך ראשי של התקן​
 
 
רציונל התקן, מבנה ופרקי התקן, מבואות לפרקי התקן
 
 
 
1/6/2014​
1.5-2
 
פרק המטהדטה​
 
 
ההגדרות כוללות את המטדטה המנדטורי לספקי ה-LMS ולספקי התוכן וכן את הגדרות הערכים המותרים לשימוש
 
 
25/2/2014 ​

 

1.1-3

 
Data Model ל-web services(web API) ​
 
 
מודל נתוני הערכה לדיווח ולמעקב אחר הלמידה בתצורת הפעלת התכנים באונליין
 
 
25/2/2014 ​

 

 

1.0-4

 
 Data Model לתצורת אופליין​
 
 
מודל נתוני הערכה לדיווח ולמעקב אחר הלמידה בתצורת הפעלת התכנים באופליין​
 
 
 
25/2/2014 ​
1.1-6​
 
קישוריות web API
 
 
מסמך ארכיטקטורה ומידע כללי מסמך הגדרות הקישוריות בין מערכות (LMS ומערכת ספק התכנים)​
 
 
 
25/2/2014 ​
1.2-5
 
מבנה אריזה לתוכן לימודי​
 
 
הגדרת מבנה אריזה ​

 

 
 
25/2/2014 ​
1.1-9
 
מילון מונחים
 
 
פירוט מונחים טכנולוגיים ופדגוגיים בהם עושה תקן תלת"ל שימוש

 

בהכנה

1.1-7

 
תקן למערכות LMS

 
 
תקן למערכות LMS אשר יגדיר את התאימות הנדרשת ממערכת LMS על מנת לעמוד בתקן תלת"ל על כל היבטיו​
 
 
 
 
1/6/2014​
 
תאריך עדכון: 17/06/2014
 ​
​​​​​​​