מקורות מידע

תקנים נוספים

התקינה עושה שימוש בתקן SCORM 2004 4th edition. תקן זה מצידו עושה שימוש בתקנים שונים. ואנחנו, במקום שבו התקן לא פירט דיו או היה חסר, העשרנו את השימוש בערכים של השדות בפניה ישיר לתקנים הבאים:

 

Learning Object Metadata - SCORM LOM

המטהדטה בה משתמש תקן ה- SCORM.

ניתן למצוא פרוט על תקן זה בקישור הזה

 

הגדרת ה-Metadata מבוססת על תקן IEEE 1484.12.1-2002 המגדיר את ה-LOM ועל תקן IEEE 1484.12.3 המגדיר שימוש ב-XML.

ניתן למצוא פרוט על תקן זה בקישור הזה

 

IMS

תקן למודל האריזה, גרסה 1.1.4 final specification

ניתן למצוא פרוט על תקן זה בקישור הזה

 

שפות

קוד השפה מיוצג על ידי ISO 639:1988.

ניתן למצוא פרוט על תקן זה בקישור הזה

 

מדינות

קוד המדינה מיוצג על ידי ISO 3166-1997.

ניתן למצוא פרוט על תקן זה בקישור הזה

תאריך עדכון: 17/06/2014
 ​
​​​​​​​