תקן נגישות

 
 

קישורים למידע רלוונטי בנושא נגישות:
המידע מונגש כשירות, השימוש במידע על אחריות המשתמש.


קישורים בתחום הנגישות לאינטרנט

מקורות מקצועיים

אתרים מקצועיים


מסמכים מאתר איגוד האינטרנט הבינלאומי  W3C 


קישורים לאתרים רלוונטיים בארץ


קישורים חשובים בתחום הנגשת מסמכים דיגיטליים 
תאריך עדכון: 19/11/2015
 ​
​​​​​​​