תקן לשיתוף תוכני למידה ומערכות LMS – תלת"ל - מוקפא

בכוונת משרד החינוך לכתוב תקן תלת"ל חדש שיחליף את הנוכחי.

עד לפרסום התקן החדש, תקן תלת"ל במתכונתו הנוכחית – מוקפא. ​תלת"לתקינה לשיתוף תכני למידה ומערכות לניהול הלמידה (מערכות LMS )


במסגרת השינויים במערכת החינוך, בהם עושים שימוש בחומרי למידה מתוקשבים, נדרשים בתי הספר לעשות שימוש במערכות LMS) Learning Management System) ובתכנים מתוקשבים. המטרה הינה לאפשר לצרכנים (בתי הספר, מורים, תלמידים ועוד) לצרוך תוכן לימודי על פי בחירתם וללא תלות בגורמים נוספים. לכן יש צורך בשיתוף, העברה וקליטה של תכנים לימודיים בין תוכנות של ספקים שונים.

 

אנו בטוחים כי המידע המובא כאן ישמש אתכם, ספקי התכנים, ספקי מערכות הלמידה, המורים וכל מפתחי התכנים החופשיים. תלת"ל,התקינה לשיתוף תכני למידה, שפותחה ע"י משרד החינוך, מגדירה תקן לשיתוף ולהעברה של תוכן דיגיטלי חינוכי. התקינה מתייחסת לאריזה, תיוג, אחסון ואיחזור של תכני למידה.

 

דעתכם חשובה לנו. ניתן להפנות הצעות ושאלות בנושא התקן לפורום תקינת תוכן דיגיטלי ומערכות למידה או למייל tkina@education.gov.il.

 

  • נספחים למסמך ראשי

 פרק 2 - פרק Metadata

נספח א' - פירוט מרכיבי ה-eduil LOM​​

נספח ב' - דוגמאות קוד לשימוש (XML):

example1

נספח ה' - מבנה סכמת ה-XML של ה- eduil LOM​

קבצים אלה כוללים מבנה מוצע של סכמת ה XML של ה EDUIL LOM ומוצגים כסכמה מחייבת. דוגמאות הקוד נועדו להמחשה בלבד.


שימו לב! בזמן הקרוב יערכו עדכונים משמעותיים בפרק זה. 

פרק 3 - דיווח נתוני הערכה (Data Model) ל- Web Services Web API - בוטל 

פרק 4 - דיווח נתוני הערכה (DataModel) לתצורת הפעלה אופליין

נספח ט"ו - פירוט האלמנטים לדיווח נתוני הערכה בתצורת הפעלה אופליין

נספח ט"ז - דוגמה לשימוש בתצורת הפעלה אופליין להעברת נתוני הערכה באמצעות SCROM API

פרק 5 - אריזת התוכן הלימודי

נספח י"א - מבנה אריזה פירוט הרכיבים

נספח י"ב - דוגמאות קוד לאריזה וקובצי סכמה

פרק 6 קישוריות (web API) - בוטל

 

תקן למערכות LMS

נספח י"ט  - תקן למערכות LMS

​​בדיקות לאישור תכנים ומערכות LMS לעמידה בתקן תלת"ל  ​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 15/02/2017
 ​
​​​​​​​